Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2009/2 - Socialní práce se zadluženými »

Feministické proudy v sociální práci ve vztahu k možnosti redefinovat genderové role v české společnosti

Helena Tomešová Bartáková

Medailon autora:

PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D., působí v současné době jako výzkumná pracovnice v Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti při Fakultě sociálních studií MU v Brně a ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí v Brně. Zabývá se především postavením žen na trhu práce, harmonizací pracovního a rodinného života, rodinnou politikou a politikou trhu práce.

Abstrakt:

Text se soustřeďuje na možnosti uplatnění feministických proudů v sociální práci, s důrazem na liberální a postmodernistický, v české společnosti, zejména s ohledem na její možnosti v otázce redefinování genderových rolí. Sledujeme vývoj dělby práce mezi muži a ženami a její důsledky pro slaďování práce a rodiny; diskutujeme otázku legitimity redefinice genderových rolí v současných vyspělých společnostech vč. ČR. Dále představujeme východiska feministické sociální práce (s bližším zaměřením na liberální proud) a nástroje (metody), které má k dispozici pro svoji praxi. Následně reflektujeme limity uplatnění feministických proudů v sociální práci obecněji, především ale specifiky v české společnosti a předkládáme i kritiku a reflexi z hlediska post-teorií ve feminismu. Závěrem vyjadřujeme určitou skepsi k možnostem uplatnění feministických proudů v sociální práci v českém prostředí zejména s ohledem na specifický kulturní kontext, nicméně se zdá, že se určitý prostor pro diskusi feministických témat i prostor pro pozvolné změny, včetně redefinování genderových rolí mužů a žen, v ČR otevírá.

Klíčová slova:

genderová dělba práce, redefinice genderových rolí, zaměstnanost, feministické proudy v sociální práci, role sociální/ho pracovníka/ce

s. 100 - 111



Podobné články

Akademické články Od uklízečky až po generálního ředitele: genderové režimy v pracovní organizaci
O čem se mluví Role sociálního pracovníka při práci s žadateli o udělení mezinárodní ochrany
O čem se mluví Role sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu domácí hospicové péče
Akademické články Sociální práce jako nová tržní příležitost?
Akademické články Role sociálního pracovníka v rámci zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace