Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/2 - Sociální práce s umírajícími »

„Když mají děti smutek…“ Truchlení dětí

Naděžda Špatenková, Jakub Jansa

Medailon autora:

PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., je průkopníkem péče o pozůstalé v České republice. Působí na Univerzitě Palackého v Olomouci a spolupracuje s řadou institucí.
 
Bc. Jakub Jansa je studentem oboru sociologie a andragogika na FF UP a ve své diplomové práci se věnuje problematice truchlení dětí a dospívajících.

Abstrakt:

Problematika umírání, smrti a truchlení se dotýká i dětí, a to ve větší míře, než si obvykle dospělí lidé uvědomují. Spojení dětství a smrti se může zdát téměř paradoxní a může asociovat až kontradiktorický rozpor, protože dětství je vnímáno jako radostné období života a smrt jako konečná fáze lidského bytí. „Smrt však neexistuje jako něco separovaného, není pouze konečným bodem na pomyslné linii lidské existence, život a smrt existují současně, ne následně – vytěsnit ze života smrt by znamenalo vytěsnit ze života život sám.“ (Božuková, 2008.) Faktem je, že truchlení dětí je tématem opomíjeným nejen v literatuře, v poradenské praxi, ale i v běžné každodenní realitě. Výsledkem je pak to, že neumíme – ani jako osoby blízké, ani jako profesionálové v pomáhajících profesích – čelit smutku dětí a nedokážeme je adekvátně podpořit. Text pojednává o úmrtí blízké osoby očima dítěte, poukazuje na fakt, že i nejmenší děti jsou schopny registrovat smrt a určitým způsobem na ni reagovat. Příspěvek reflektuje nejen primární znaky procesu truchlení, ale prezentuje i možnosti intervence, které by svou formou odpovídaly požadavkům tohoto věkového období.

Klíčová slova:

truchlení, děti, dospívající, smutek, smrt

s. 102 - 108Podobné články

Akademické články Konstitucionalizování formalizované péče o pozůstalé
Akademické články Role rituálů v procesu truchlení
Akademické články Jak staří lidé vnímají konec života?
Inspirace Prevence rizikových jevů dětí a dospívajících z pohledu OSPOD a neziskových organizací
Akademické články Sociální podpora okolí z pohledu pozůstalých vdov a vdovců


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace