Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/3 - Praktické užití teorie v sociální práci »

Komunitní plánování jako prostor pro účast uživatelů na rozhodování: realita, nebo iluze? O respektování principů jedné z metod sociální práce v praxi

Kateřina Kubalčíková1, Anna Krchňavá

Medailon autora:

PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., působí jako odborná asistentka na katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií MU a jako výzkumná pracovnice brněnské pobočky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. V rámci výuky i výzkumu se dlouhodobě věnuje tématu sociálních služeb, zejména otázkám spojeným se zaváděním standardů kvality, poskytováním sociálních služeb na lokální úrovni a specifiky poskytování sociálních služeb pro seniory. V praxi spolupracuje s obcemi a regiony jako metodička, vzdělavatelka a supervizorka procesu komunitního plánování.
 
Bc. Anna Krchňavá absolvovala bakalářské studium v oboru sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií MU. V současné době je studentkou navazujícího magisterského studia sociální práce tamtéž. Působí jako sociální pracovnice v organizaci zaměřené na poskytování sociálních služeb romským uživatelům, dětem i dospělým.

Abstrakt:

Komunitní plánování je jednou z metod sociální práce. Základním východiskem této metody je participace aktérů zainteresovaných na sociální intervenci, především přímý podíl uživatelů služeb sociální práce na procesu rozhodování. V první části textu je diskutována participace jako klíčové východisko této metody a jsou popsány její možné varianty. Ve druhé části jsou popsána některá rizika participace Romů jako specifické skupiny uživatelů sociálních služeb, v následující části textu je pak diskutována otázka participace Romů – uživatelů sociální služby na procesu komunitního plánování ve vybrané lokalitě.

Klíčová slova:

sociální služby, uživatel, participace, komunitní plánování, Romové

s. 110 - 121Podobné články

Akademické články Role uživatele a zjišťování potřeb v procesu komunitního plánování sociálních služeb
Akademické články Cílové skupiny osob zakoušejících extrémní sociální vyloučení a jejich reflexe v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb
Akademické články Komunitní plánování sociálních služeb a problémy participace
Inspirace Příklad participace uživatelů sociálních služeb na rozhodovacích procesech v oblasti financování sociálních služeb na úrovni obce nebo statutárního města Olomouce
Akademické články Role klienta při vytváření specifické zakázky sociální práce na místní úrovni


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace