Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/2 - Psychosociální souvislosti u znevýhodněných dětí »

Občanská participace jako významný faktor sociální integrace rodin s dětmi se zdravotním postižením

Hana Francová, Lucie Kozlová

Medailon autora:

Mgr. Hana Francová, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedře sociální práce ZSF JU v Českých Budějovicích. V rámci výzkumu se dlouhodobě věnuje problematice rodin pečujících o děti se zdravotním postižením.

Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., působí na katedře sociální práce ZSF JU České Budějovice. Její výzkumná činnost je spojena především s analýzou sociálně vyloučených lokalit a s tvorbou metodiky v procesu střednědobých plánů sociálních služeb.

Abstrakt:

Sociální integraci rodin s dětmi s disabilitou je nutné vnímat jak z hlediska vytváření rovných šancí ze strany společnosti, tak i z hlediska individuálního přístupu, tj. zda rodina využívá stávající zdroje společnosti a prostředky občanské pariticipace pro zlepšení jejího sociálního fungování. V souvislosti s mapováním aktivního občanství znevýhodněných rodin autorky textu předpokládaly, že pro zajištění dostupnosti veřejných služeb rodiče preferují jednání se zastupiteli obcí. S využitím deskriptivní statistiky je možno konstatovat, že přibližně dvě třetiny pečujících rodičů by situaci takto neřešily, stejně jako by většinově nevyužily ani jiné nabídnuté možnosti, např. jednání s nestátní neziskovou organizací nebo krajským úřadem, medializaci problému či oslovení ombudsmana. Výzkumné šetření bylo zaměřeno i na ochotu spoluúčasti na financování sociálních služeb a kompenzačních pomůcek. Na základě provedeného testu na shodu relativních četností je zřejmé, že participace na financování kompenzačních pomůcek je vyšší než na sociálních službách. Prostřednictvím testu na shodu relativních četností a korespondenční analýzy se podařilo prokázat, že dvě třetiny respondentů nejsou ochotny se podílet na financování sociálních služeb ani na financování kompenzačních pomůcek. V souladu se získanými daty tak chtějí autorky textu zdůraznit, že pasívní postoj rodin se znevýhodněnými dětmi může snížit efektivitu mnohých integračních opatření.

Klíčová slova:

občanská participace, finanční participace, dítě se zdravotním postižením, sociální integrace

s. 56 - 67Podobné články

Akademické články Občanské postoje a participace u adolescentů žijících v dětských domovech
Akademické články Bariéry v přístupu osob se zdravotním postižením na trh práce
O čem se mluví Fungujeme jako svépomocné skupiny a vše se odehrává přirozeně, zespodu
Akademické články Social Representations of People with a Medical Disadvantage by Mediators-counsellors
Akademické články Finanční řízení v organizacích sociálních služeb


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace