Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/4 - Občanská společnost a sociální práce »

Obce a jejich participace při poskytování péče o seniory se sníženou soběstačností. Aktivní hráč, nebo přihlížející?

Kateřina Kubalčíková

Medailon autora:

PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., působí jako odborná asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU, jako výzkumná pracovnice Institutu pro výzkum veřejné politiky a sociální práce FSS MU a brněnské pobočky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Pedagogickou činnost i výzkumné aktivity dlouhodobě zaměřuje na témata politiky sociálních služeb, zejména k otázkám spojeným se zaváděním standardů kvality, plánováním sociálních služeb na lokální úrovni a specifiky poskytování sociálních služeb pro seniory. V praxi působí jako metodik-vzdělavatel komunitního plánování.

Abstrakt:

V rámci národní politiky stárnutí a stáří v ČR je jednou z klíčových priorit podpora sociálně-zdravotní péče pro seniory poskytované na lokální úrovni. Jako významný aktér naplnění cílů této priority je chápána místní samospráva. Cílem textu je sledovat stávající potenciál místní samosprávy naplnit tato očekávání. V první části textu jsou vymezeny základní pojmy, ve druhé části jsou prezentovány výsledky výzkumu místních samospráv ve vybrané lokalitě. Třetí část textu je věnována diskusi těchto zjištění, která naznačují, že obce prvního a druhého stupně v současné době vykazují pouze omezené kompetence pro naplnění očekáváných požadavků.

Klíčová slova:

senioři, dlouhodobá péče, obce, makro praxe

s. 54 - 65Podobné články

O čem se mluví Význam zahradní terapie a bariéry, které brání jejímu rozvoji
Fakta, dokumenty, legislativa Zákon o dlouhodobé péči přinese systémovou změnu poskytování sociálních a zdravotnických služeb
Akademické články Priority krajů a obcí pro oblast sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
O čem se mluví Role sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu domácí hospicové péče
Inspirace „To zvládneme!“ O sdílené péči, která na Valašsku funguje už 25 let


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace