Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/4 - Klinická sociální práce »

Klinická supervize v gerontologické sociální práci: reflexe praxe v Bulharsku

Ginka Mehandzhiyska

Medailon autora:

Doc. Ginka Mehandzhiyska, Ph.D., přednáší na Sofijské univerzitě Klimenta Ochridského v Bulharsku kurzy, jako například Metody sociální práce, Supervize v sociální práci, Gerontologická sociální práce. Zabývá se aplikovanou výzkumnou prací v oblasti metodik sociálních služeb a gerontologické sociální práce. Je členkou Bulharské asociace pro vzdělávání v oblasti sociální práce a také členkou redakční rady bulharského e-časopisu Sociální práce.

Abstrakt:

V článku jsou sděleny a analyzovány zkušenosti z aktuálního obrazu klinické supervize v gerontologické sociální práci v Bulharsku a její reflexe. Po stručném teoretickém přehledu je komentována klinická kompetence gerontologických sociálních pracovníků a potíže v jejich praxi. V této souvislosti je interpretována specifická podpora, kterou poskytují určité formy a přístupy supervize. Analýza je ilustrována příklady ze supervizních sezení sociálních pracovníků. Podle autorčiných závěrů jsou odborná identita sociálních pracovníků a rozporuplný praktický statut multidisciplinarity těmi hlavními aktuálními problémy, před kterými stojí supervizoři v gerontologické sociální práci v Bulharsku.

Klíčová slova:

supervize, gerontologie, sociální práce, multidisciplinarita

s. 47 - 57Podobné články

O čem se mluví Východiska a oborové i mezioborové souvztažnosti sociální ekonomiky či podnikání v kontextu sociální práce
O čem se mluví Rodiče zdravotně postižených dětí zažívají místo euforie z příchodu dítěte stres z častých vyšetření a obavy z budoucnosti. Pomoci má mezioborová spolupráce odborníků
Akademické články Supervize jako nástroj v prevenci syndromu vyhoření
O čem se mluví Vyjádření České asociace streetwork k článku Děti bez budoucnosti, Respekt 6/2020
O čem se mluví Společná supervize pracovníků sociálně aktivizační služby a OSPOD


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace