Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/4 - Klinická sociální práce »

Význam expresivně-formativních intervencí u seniorů s demencí v rezidenční péči

Oldřich Müller

Medailon autora:

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci se specializací na speciálněpedagogickou gerontagogiku, speciální pedagogiku osob s psychickými poruchami a expresivní terapie. Působí také jako terapeut v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem Hrubá Voda.

Abstrakt:

Článek je zaměřen na výsledky projektů realizovaných v letech 2013–2014 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci specifického vysokoškolského výzkumu. Tyto projekty byly prováděny výzkumným týmem vedeným profesorem Milanem Valentou, formálně rozděleným podle předmětů výzkumu do jednotlivých segmentů. V daném článku je popsán především výstup segmentu B, který se zabýval expresivně-formativními přístupy ke klientům, kterými byli senioři s demencí (se zvláštním důrazem na atroficko-degenerativní a ischemické demence) v rezidenční péči.

Klíčová slova:

expresivně-formativní intervence, osoba seniorského věku, závislost na péči, atroficko-degenerativní demence, diagnostický nástroj, diagnostická hodnota, procesuální efektivita

s. 90 - 100Podobné články

O čem se mluví Podpora rodinných příslušníků pečujících o člověka s demencí
Inspirace Příklady rodin, které pečují o svého blízkého s podporou odlehčovací služby ČALS
Inspirace Překážky a bariéry rozvoje neformální péče v oblasti sociální práce
Akademické články Sonda do problematiky pracovní integrace pečujících osob s využitím případové studie
O čem se mluví Online závislosti


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace