Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2016/3 - Bydlení chudých »

Potřeby v oblasti bydlení u rodin s dětmi žijících na ubytovnách v Ostravě

Anna Krausová, Monika Ottová, Richard Palatý

Medailon autora:

Mgr. Anna Krausová, Ph.D., je vedoucí Katedry sociálních věd Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. Zaměřuje se při přednáškové a publikační činnosti na oblast sociální politiky, makrometod sociální práce a projektového řízení. Aktivně působí jako dobrovolník v neziskové organizaci Vzájemné soužití, o. p. s., jehož je spoluzakladatelkou.

Bc. Monika Ottová vystudovala bakalářský obor Sociální práce na FSS OU, kde v současné době studuje 2. ročník navazujícího magisterského studijního oboru Management organizací služeb sociální práce v prezenční formě studia.

Bc. Richard Palatý vystudoval bakalářský obor Sociální práce na FSS OU, kde v současné době studuje 2. ročník navazujícího magisterského studijního oboru Management organizací služeb sociální práce v kombinované formě studia.

Abstrakt:

Příspěvek prezentuje výsledky terénního výzkumu (SGS03/FSS/2015), který byl realizován Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě v období červenec–září 2015 a jehož cílem bylo zjistit příčiny, které vedou rodiny s dětmi k životu na ubytovně, a zjistit, jaké mají rodiny s dětmi potřeby v oblasti bydlení. Terénní výzkum byl zaměřen na nízkopříjmové rodiny s dětmi žijící na ubytovnách (dle typologie ETHOS se jedná o osoby bez bytu) na území statutárního města Ostrava. Pozornost byla rovněž zaměřena na zjištění, jakým způsobem chtějí rodiny s dětmi svou situaci v oblasti bydlení řešit a jak hodnotí své možnosti a pomoc při získání bydlení. Situace rodin s dětmi, které se ocitají v bytové nouzi a jsou nuceny žít na ubytovnách, vyžaduje řešení za pomoci využití komplexního souboru nástrojů, ve kterém významnou úlohu představuje rozvoj a podpora sociální práce, která se bude zaměřovat na zprostředkování přístupu k adekvátnímu bydlení a jeho udržení, či koordinace aktivit na místní úrovni za účelem zprostředkování odpovídající formy sociálního bydlení.

Klíčová slova:

rodiny s dětmi, ubytovny, bydlení, potřeby, doplatek na bydlení, Ostrava

s. 39 - 56Podobné články

O čem se mluví Přídavek na bydlení: potenciální rizika nepromyšleného návrhu
Inspirace Program bydlení v Romodromu
Inspirace Případy z azylového domu na základě rozhovoru se sociální pracovnicí
Akademické články Způsoby zvládání obtížných situací v kontextu bezdomovectví
O čem se mluví Koncepce bydlení a její pilotní ověření v Ostravě


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace