Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2016/6 - Sociální práce a násilí na ženách »

Zkušenosti žen, které prožily domácí násilí, se zaměřením na vnímání pomoci od pomáhajících profesí

Milada Lázničková, Veronika Plachá

Medailon autora:

Bc. et Bc. Milada Lázničková, DiS., pracuje jako sociální pracovnice v Poradně pro ženy a dívky v nestátní neziskové organizaci Centrum naděje a pomoci v Brně, kde se setkává s oblastí ženských traumat. V současnosti studuje navazující magisterský obor Sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity kombinovanou formou. Nyní je ve výcviku Gestalt psychoterapie.

Mgr. Veronika Plachá pracuje jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studuje doktorské studium pedagogické psychologie, v rámci výzkumu se věnuje tématu smrti ve školním kontextu. Dále se zabývá hlubinným přístupem k práci se sny.

Abstrakt:

Příspěvek propojuje životní zkušenosti tří žen, které prožily domácí násilí s analytickým výkladem pohádky Modrovous dle C. P. Estés. Z pohledu hlubinné psychologie je postava Modrovouse, násilného děsivého partnera, zástupcem vnitřního postoje ženy, který vede k podvolení se násilí a setrvání v nezdravém vztahu. V realitě je pak umocněna postavou agresora. Dále v příběhu vystupují sestry a bratři oběti, kteří hlavní postavu posilují. Ti zastupují složky osobnosti, které povzbuzují k hledání řešení, pomoci. V realitě pak mohou být ztělesněni v pomáhajících profesionálech. Ve všech třech životních příbězích jsou těmito sestrami zejména pracovníci intervenčního centra. Všechny tři vypravěčky jsou klientkami Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím v Českých Budějovicích.

Klíčová slova:

domácí násilí, zkušenosti žen, hlubinná psychologie, vnitřní dravec, pomáhající pracovníci

s. 78 - 85Podobné články

Akademické články Postoje veřejnosti k domácímu násilí. Jaké inspirace přináší pro sociální práci?
Fakta, dokumenty, legislativa Trauma-zohledňující přístup v sociální práci jako prevence retraumatizace a sekundární viktimizace uživatelů a uživatelek sociálních služeb
O čem se mluví Je čas mluvit o sexuálním násilí: 64 % napadení mají na svědomí partneři obětí
Akademické články Mateřství žen s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků: Bezmoc, ale čí?
Akademické články The Professional Readiness of Hospice and Palliative Care Workers for Accompanying Dying People


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace