Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/3 - Kritické perspektivy v sociální práci »

Kritická sociální práce – příležitosti a výzvy. Pracovník tváří v tvář člověku hledajícímu pomoc

Michaela Límová

Medailon autora:

Mgr. Michaela Límová je absolventkou SŠSP v Praze 10 a Katedry sociální práce na FF UK. Má 25letou praxi jako sociální pracovník. Od roku 2009 let pracuje v sociálních službách v oblasti integrace cizinců. Zabývá se rovněž otázkami institucionalizace sociální práce.

Abstrakt:

CÍLE: Kritická sociální práce, respektive některé z jejích proudů, mohou vnést do praxe českých sociálních pracovníků chybějící vhled antiopresivního a antidiskriminačního paradigmatu. Text se zabývá jednak přínosem tohoto přístupu, jednak výzvami až limity, které daný přístup může mít vzhledem k procesu pomoci. Dále si klade otázky týkající se možného zlepšení klientovy situace a časového horizontu, ve kterém se může konkrétním lidem dostat úlevy od potíží, které je k sociálnímu pracovníkovi dovedly. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Autorka diskutuje převládající diskurz v pohledu na vybrané cílové skupiny a potenciál změny tohoto diskurzu po přijetí kritických hledisek. METODY: Stať má formu přehledového článku, čerpá z odborné literatury a běžných médií, neboť čeští proponenti kritické sociální práce často publikují mimo akademická média. VÝSLEDKY: Pro praxi nosnou strategií může být oprášení přístupů, které jsou někdy řazeny pod kritické směry, jinými autory jsou považovány za postmoderní – antiopresivní, konstrukcionistické a narativní přístupy. Tyto mohou být pozornější k hlediskům klienta samotného. Sociální pracovník z důvodu své zodpovědnosti vůči pomáhajícímu procesu musí reflektovat, kdy navrhuje řešení dobré pro klienta a kdy prosazuje svoje politické přesvědčení. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Stať přispívá k odborné diskusi o kritické sociální práci v ČR s cílem zejména inspirovat praxi sociální práce.

Klíčová slova:

kritická praxe, antiopresivní přístup, narativní přístup, cizinci a menšiny, „expertnost“

s. 101 - 111Podobné články

Fakta, dokumenty, legislativa Antiopresivní přístupy v sociální práci s rodinami
Inspirace Capability přístup jako příklad kriticky reflektující praxe sociálních pracovníků
Akademické články Narativní přístup v sociální práci: pomoc skrze reformulaci životních příběhů
Akademické články Expertní a participativní přístupy v kontextu supervize
O čem se mluví Výlučnost a/nebo souhra participativních a expertních přístupů v evaluacích sociální práce


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace