Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/6 - Posuzování v sociální práci »

Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí

Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Dana Nedělníková

Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D., je odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se zabývá zejména reflexivitou v praxi sociální práce s ohroženými dětmi a bezdomovstvím žen, matek a dětí.

Doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., vystudovala doktorský studijní obor sociální práce na Ostravské univerzitě, kde se i v oboru sociální práce habilitovala. V současné době působí jako proděkanka pro vědu a výzkum na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Výzkumně se zabývá úlohou sociální práce a postavením sociálních pracovníků v sociálních službách, kvalitou sociálních služeb a procesem jejich transformace spojeným s deinstitucionalizací.

Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D., vystudovala sociální práci, působí jako ředitelka národní střešní organizace Síť aktérů pro domov, z. s., a dále se věnuje metodické práci v oblasti sociálních služeb pro rodiny s dětmi a sociálně-právní ochrany dětí v praxi osob pověřených k výkonu SPOD.

Abstrakt:

CÍLE: Popsat dvě v rámci výzkumu odkryté optiky v agendě sociálně-právní ochrany dětí: (1) idiografickou a (2) nomotetickou, a následně objasnit jejich implikaci v praxi. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Posuzování a rozhodování sociálních pracovníků probíhá v několika rovinách: personální; interpersonální; kontextuální a kritické. Idiografická optika zdůrazňuje jedinečnost a individuální přístup. Oproti tomu nomotetická optika nazírá na ohrožené dítě skrze určité unifikované posuzování, které vychází z objektivizace případu. Upřednostňování prvků té které optiky ovlivňuje intervence i proces posuzování. Nomotetický přístup přitom může omezovat autonomii a subjektivní rozhodování klientů. METODY: V rámci kvalitativní výzkumné strategie byla primárně analyzována a interpretována data získaná z 9 facilitovaných workshopů se sociálními pracovníky sociálně-právní ochrany. VÝSLEDKY: Idiografická optika umožňuje sociálním pracovníkům vyrovnávat se s narůstající komplexností řešených situací. Nomotetická pak vymezuje pole jejich působnosti dané legislativním rámcem. IMPLIKACE PRO PRAXI: Za důležité považujeme vyvážené uplatňování obou optik s akcentem na participativní způsoby rozhodování zasazené do legislativního rámce.

Klíčová slova:

sociálně-právní ochrana dětí, posuzování, nomotetické pojetí, idiografické pojetí

s. 78 - 88Podobné články

Akademické články Náboženské interpretace motivující k sociální práci
O čem se mluví Rodina, ochrana dětí a dilema jednoho ministerstva
O čem se mluví Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny
Inspirace Rodinné konference – nástroj, který umožňuje vyslyšet hlas dětí
Inspirace Příklady kurátorek pro mládež ze SPOD Olomouc


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace