Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » Číslo 2019/2 » Publicistické texty k číslu 2019/2 »


Přehled článků


O čem se mluví

avízo

Profesní institut na Vyšší odborné škole sociálně právní

Článek je volně dostupný

Vyšší odborná škola sociálně právní rozšířila svou nabídku ve vzdělávání sociálních pracovníků a pedagogů o...

esej

Profesní identita budoucích sociálních pracovníků jako tekutý písek v rukách vzdělavatelů

Článek je volně dostupný

Jedním z motorů moderního vývoje sociální práce, který lze orientačně datovat od konce 19. století, je hledání odpovědí na otázku, zda sociální...


Fakta, legislativa, dokumenty

kritická úvaha

Vzdělávání v Sociální práci z hlediska akreditačních procesů

Článek je volně dostupný

V tomto krátkém textu bych chtěl podat několik postřehů, které by mohly napomoci strategickým plánům jednotlivých univerzit i jednotlivých pracovišť, které se věnují...

expertiza

Revízia slovenského etického kódexu

Plný text bude dostupný: 31/05/2022

Jeden z výstižných výrokov postmodernej doby znie: „Nie je nič nepotrebnejšie ako včerajšie noviny.“ Nejde tu o popieranie významu dejinných udalostí, ale...

projekt

Inovatívna forma špecializovaného vzdelávania sociálnych pracovníkov na Slovensku

Plný text bude dostupný: 30/03/2020

Vzdelávanie sociálnych pracovníkov zamerané na špecifické činnosti nie je na Slovensku doposiaľ koncepčne vyriešené. Za účelom dosiahnutia odbornej...

zpráva z výzkumu

Předčasné odchody ze vzdělávání: příčiny a finanční dopady ve světle výzkumů Agentury pro sociální začleňování

Plný text bude dostupný: 30/03/2020

Reprodukce chudoby a sociálního vyloučení a dlouhodobá nezaměstnanost úzce souvisí mj. s dosaženým formálním vzděláním a kvalifikací pro pracovní trh....

reflexe

Proč neumíme v Česku mluvit o chudobě a nízkých příjmech?

Plný text bude dostupný: 30/03/2020

Několik lidí vycházelo z pražského promítání Hranic práce, trochu s podivem komentovali situaci těch, o kterých film mluvil. Příběhy nízkých mezd za...


Inspirace pro praxi

reflexe

Co studenti a studentky od studia sociální práce očekávají? Co přispívá k nabývání jejich znalostí, dovedností a kompetencí v průběhu studia? Jak mohou přispět vyučující a lektoři?

Plný text bude dostupný: 31/05/2021

Z komentářů studentů v rámci studentské evaluace výuky na Katedře sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen FF UK) v zimním semestru...

inspirace

Peer lektoři ve vzdělávání budoucích profesionálů v péči o duševní zdraví

Článek je volně dostupný

Článek je věnován jednomu z aktuálních trendů v péči o duševní zdraví – zavádění pozice peer lektorů. Stručně v něm nastíníme...

medailon

Jako doma a vzdělání jako cesta k participaci – dva pohledy

Článek je volně dostupný

Jako doma je nezisková organizace, která se věnuje ženskému bezdomovectví. Naším cílem je společnost, kde má každý možnost důstojně bydlet a kde nejsou sociální,...

inspirace

ČAS vzdělávání v kontaktní práci

Plný text bude dostupný: 30/03/2020

Česká asociace streetwork, z. s. (ČAS) sdružuje a zastřešuje nízkoprahové sociální služby: terénní programy, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra a...

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace