Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » Číslo 2019/5 » Publicistické texty k číslu 2019/5 »


Přehled článků


O čem se mluví

rozhovor

Sociálním podnikáním za lepší život

Článek je volně dostupný

Rozhovor s Markétou Vinkelhoferovu, expertkou na sociální ekonomiku Markéta mne na rozhovor pozvala do kavárny Barák (v Praze-Karlíně). Jedná se neobydlený pavlačový dům,...

esej

Výlučnost a/nebo souhra participativních a expertních přístupů v evaluacích sociální práce

Plný text bude dostupný: 30/09/2021

V soudobé sociální práci je kladen velký důraz na využívání participativních přístupů s klienty sociální práce. Participativní přístupy...

reflexe praxe

Rodinné konference jako nástroj participace a aktivizace rodin

Plný text bude dostupný: 30/09/2021

„Metody moderní sociální práce směřují k posílení vlastní zodpovědnosti člověka.“ To vám v dnešní době bezpochyby odpoví každý...

pohled odjinud

Na chvíli Insider aneb Důstojnost především

Článek je volně dostupný

Dovolte mi podělit se s vámi o zkušenost, která zásadním způsobem ovlivnila můj přístup k práci s klienty bez domova a obecně přístup k sociální...

esej

Koncept zplnomocnění a participace v sociální práci

Článek je volně dostupný

Málokteré výrazy se staly tak známými a obecně uznávanými jako jsou participace a zplnomocnění, posílení, anglicky empowerment. V soudobé sociální...


Fakta, legislativa, dokumenty

inspirace

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí na cestě k participaci dětských klientů

Plný text bude dostupný: 30/09/2021

Na počátku čtyřletého projektu s názvem „Práva a participace dětí v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“ bylo přesvědčení,...


Inspirace pro praxi

profil

Komunitní práce v Kolíně se zaměřením na organizaci Prostor+ 

Plný text bude dostupný: 30/09/2021

Kolín s 33 000 obyvatel je středočeské průmyslové město s významným dopravním uzlem. Jeho dostupnost a množství pracovních příležitostí přivedly do města vysoký...

rozhovor

Příklad participace uživatelů sociálních služeb na rozhodovacích procesech v oblasti financování sociálních služeb na úrovni obce nebo statutárního města Olomouce

Článek je volně dostupný

Během srpna 2019 jsem měla možnost se setkat s Miroslavem Pilátem, akreditovaným krajským metodikem a vzdělavatelem komunitního plánování sociálních služeb Ministerstvem...

reflexe praxe

Rizika participace dětí na rozhodovacím procesu

Plný text bude dostupný: 30/09/2021

V rámci své práce v rodinné poradně se velmi často setkávám s různými pohledy na dnes velmi aktuální téma „Participace dětí na rozhodovacím...

reflexe případu

Cesta z vězení do běžného života

Článek je volně dostupný

Kazuistika zachycuje příběh mladé ženy Markéty, která měla velmi těžké dětství. Se svými třemi sourozenci byla odebrána matce za těžké týrání,...

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace