Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » Číslo 2016/6 » Publicistické texty k číslu 2016/6 »


Přehled článků


O čem se mluví

rozhovor

Spolupráce intervenčního centra a Policie České republiky je pro řešení případů domácího násilí naprosto klíčová

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Motto: Kde je vůle, je i cesta. Intervenční centra v České republice slaví desetiletí svého působení. Dne 11. 11. 2016 proběhla v historické budově Muzea v Hradci...

esej

Omyl tety Kateřiny: V případech ekonomického násilí mezi partnery může být kabát bližší než košile (kazuistika klientky v potravinové nouzi)

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Mezi notoricky opakované principy sociální práce patří, že v rámci nepříznivé sociální situace klienta bychom měli hledat zdroje podpory primárně...

esej

Nerovné odměňování v kontextu České republiky a Norska

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Účel článku a kontext jeho vzniku Článek vznikl hlavně jako stručná analýza nerovného odměňování žen a mužů, neboli tzv. fenoménu gender pay gap (GPG), v kontextu...

reflexe

Analýza potřebnosti projektu „Proč zrovna já? II“

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Projekt Proč zrovna Já II nabízí efektivní pomoc obětem trestných činů. Jedná se o navazující projekt Probační a mediační služby, a to projektu Proč zrovna já?,...

esej

Co potřebují oběti trestných činů?

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Esej se zaměřuje na práva obětí trestných činů a na možnosti propojení pomoci ženám jako obětem násilných a mravnostních trestných činů s výkonem praxe...


Fakta, legislativa, dokumenty

expertiza

Oznamovací povinnost vyplývající z trestního zákoníku a poskytování sociálních služeb

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Úvod Tento příspěvek pojednává o problematice oznamovací povinnosti, která vyplývá ze zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen...

expertiza

Expertiza z výzkumů dalších příčin domácího násilí

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Úvod Při hodnocení výsledků z výzkumů další příčiny domácího násilí nejprve začnu zkušenostmi. Z desetileté praxe při poradenství obětem...


Inspirace pro praxi

profil

Krízová poradňa pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Podľa najnovšieho výskumu Agentúry EÚ pre základné ľudské práva približne 30 percent žien zažíva alebo zažilo v živote nejakú formu násilia. Trend...

profil

„Stačia Vám stanovy a kolok“

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Rozhodnutie vytvoriť bezpečný priestor – centrum, ktoré by sa špecializovalo na pomoc a podporu žien, ktoré zažívajú násilie zo strany intímneho partnera, nepadlo zo dňa na...

zpráva z výzkumu

Děti, rodina a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Monografie Děti, rodina a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu, z. ú.[1] shrnuje poznatky z výzkumu, který probíhal v rámci projektu Tři pilíře bezpečí[2],...

reflexe

Máme, alebo nemáme na Slovensku funkčný systém ochrany obetí domáceho násilia?

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Úvod Keď som sa rozhodovala, že napíšem reflexiu z praxe k téme násilia páchaného na ženách, netušila som, koľko nových podnetov ma do jej napísania...

profil

Jako doma

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Organizace Jako doma vznikla v roce 2012 s cílem zaměřit se na problematiku ženského bezdomovectví, oblast, která byla do té doby v České republice neznámá. Protože znalost problematiky...

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace