Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

CVVM (duben 2013): Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR

Jan Červenka

V březnu 2013 CVVM v rámci svého šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České republice. Konkrétně byly zjišťovány postoje k tomu, zda je cizinců žijících v ČR příliš mnoho či...
zobrazit celý text

VÚPSV (duben 2013): Možnosti vytvoření jednotné metodiky sledování nákladů práce v ČR a v zahraničí

Jan Vlach, Tomáš Kozelský

Monografie definuje: - datové zdroje pro sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru, - metodiku: sledování nákladů práce, propočtu podílu práce na nákladech, propočtu jednotkových nákladů...
zobrazit celý text

VÚPSV (březen 2013): Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí

Danica Schebelle, Milada Horáková

Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem bylo vypracování vhodného nástroje sociologického šetření pro realizaci dlouhodobého a periodického, popřípadě ad hoc...
zobrazit celý text

VÚPSV (únor 2013): Analýza databáze příjemců dávek hmotné nouze: zhodnocení role nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením ve vztahu k příjemcům dávek hmotné nouze

Ivana Šimíková

V posledních letech roste mezi experty výzkumný zájem o systémy sociální pomoci, jakým je v kontextu České republiky systém hmotné nouze. Tento systém byl donedávna považován za reziduální a za stěžejní zejména...
zobrazit celý text

CVVM (únor 2013): Názor na důchodový systém a jeho reformu

Martin Ďurďovič

Do prosincového šetření CVVM byl zařazen blok otázek týkajících se názorů na důchodový systém v ČR. Tato tisková zpráva prezentuje souhrnnější analýzu toho, jak se občané staví k současnému důchodovému...
zobrazit celý text

IVPR (leden 2013): Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2013

Rastislav Bednárik

Príručka sa skladá z tabuliek  – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba...
zobrazit celý text

Projekt ZSF JU: Sociální determinanty zdraví u vybraných cílových skupin

Projekt, který financuje Zdravotně sociální fakulta účelově vázanými prostředky pro rozvoj vědy a výzkumu (číslo: SDZ2012_002), byl zahájen v listopadu roku 2012 (předpokládaný konec je v červnu 2015). Jeho hlavním cílem je prozkoumat...
zobrazit celý text

VÚPSV (prosinec 2012): Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011

Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková, Robert Jahoda, Pavel Kofroň

V současném období dochází v důsledku souběhu více vlivů ke zvýšení ekonomické zátěže českých domácností a tak může docházet u skupin se středními příjmy k vyšší ekonomické zátěži a u...
zobrazit celý text

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace