Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

ČSÚ (říjen 2012): Zahájeno publikování definitivních výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Dnem 3. 10. 2012 začíná Český statistický úřad (ČSÚ) prezentovat definitivní výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011). Zveřejňování výsledků bude vzhledem k jejich rozsahu postupné. Během...
zobrazit celý text

VÚPSV (říjen 2012): Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy

Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková

Monografie přináší pokud možná co nejúplnější rozbor platných právních předpisů zabývajících se problematikou osob se zdravotním postižením v České republice. Zjištěné poznatky mohou přispět k...
zobrazit celý text

ČSÚ, S.A.D., APSS (září 2012): Výsledky sčítání bezdomovců

Český statistický úřad (ČSÚ) se ve spolupráci se Sdružením azylových domů v ČR (S.A.D.) a s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS) pokusil v rámci sčítání lidu v celé zemi zmapovat život lidí bez domova....
zobrazit celý text

ČSÚ (srpen 2012): Tendence a faktory makroekonomického vývoje a kvality života v České republice v roce 2011

ČSÚ obnovil publikování pravidelné roční obsáhlé analýzy, která nesla název „Tendence a faktory makroekonomického vývoje České republiky“. Oproti její podobě z předchozích let je však tentokrát...
zobrazit celý text

FSS OU realizuje projekt "Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií"

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě realizuje projekt „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0080 financovaný z...
zobrazit celý text

IDEA (2012): Kde je v ČR nejlepší výzkum?

Štěpán Jurajda, Daniel Münich

Předkládaný přehled poskytuje relevantní indicie pro hledání odpovědi na otázku: Na kterých pracovištích v ČR se realizuje ve větším rozsahu excelentní výzkum v určitém vědním oboru? Bylo by zásadní chybou naše...
zobrazit celý text

IDEA (2012): Kde hledat příčiny přeplněných věznic

Libor Dušek

V posledních 10 letech razantně vzrostl počet vězňů z 13 000 na 20 500 a nedostačující kapacita věznic se stala vážným problémem. Podle nové studie Libora Duška za současným přeplněním českých věznic stojí především...
zobrazit celý text

NÚV (2012): Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Pavlína Šťastnová, Petra Drahoňovská

Publikace shrnuje nejdůležitější aspekty kariérového rozhodování náctiletých, zjištěné dotazníkovým šetřením provedeným na jaře 2011 u 1 655 žáků základních a 935 žáků středních škol, a to...
zobrazit celý text

« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace