Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

VÚPSV (listopad 2015): Role lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování

Robert Trbola, Mirka Nečasová, Miroslava Rákoczyová

Sociální vyloučení představuje složitý multidimenzionální mechanismus, jenž současně zahrnuje celou řadu oblastí života a jehož důsledky přesahují individuální rovinu. Problémy spojené se sociálním vyloučením se...
zobrazit celý text

IDEA (listopad 2015): Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce počtu vězňů v České republice

Libor Dušek

Studie prezentuje projekce budoucího vývoje počtu vězňů na základě nově vyvinutého simulačního modelu. Poukazuje též na hlavní trendy v trestní politice a kvantifikuje jejich dopady na růst počtu vězňů. Aktuálně je v českých věznicích 18 609 vězňů...
zobrazit celý text

VÚPSV (srpen 2015): Role sociální práce a uplatňování situačního přístupu v rámci řízení o příspěvku na péči

Jana Havlíková, Olga Hubíková

Monografie se zabývá možnostmi realizace sociální práce v agendě příspěvku na péči, zejména uplatňování vybraných přístupů ke klientům, jak se tyto jeví na základě verbalizovaných zkušeností sociálních...
zobrazit celý text

IDEA (listopad 2015): Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině

Mariola Pytliková

Statistická data prokazují přetrvávající velké genderové rozdíly ve mzdách. V současnosti se průměrná měsíční mzda žen pohybuje přibližně na úrovni 78 % průměrné mzdy mužů, a střední mzda na úrovni 85 % mediánu...
zobrazit celý text

ČSÚ: Statistická ročenka České republiky 2015

kolektiv autorů

Český statistický úřad vydává Statistickou ročenku České republiky 2015. Na 800 stranách naleznete souhrnné informace o ekonomickém, sociálním i environmentálním stavu země. Statistická ročenka obsahuje 30 kapitol a...
zobrazit celý text

IDEA (září 2015): Komparativní studie věku odchodu do důchodu v České republice

Jana Bakalová, Radim Boháček, Daniel Münich

Cílem této analýzy je identifikace rizik a možných překážek vztahujících se k rychlejšímu prodlužování zákonného a reálného věku odchodů do důchodu v České republice. Studie přináší první...
zobrazit celý text

NUV (2015): Vývoj a změny kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR v letech 2000–2025

Martin Lepič, Jan Koucký, Radim Ryška, Martin Zelenka

Publikace vysvětluje metody určování kvalifikačních požadavků pracovních míst a přináší pohled na pozice České republiky z hlediska HDP a konkurenceschopnosti. Významnou pozornost věnuje analýze vývoje zaměstnanosti v České republice do roku...
zobrazit celý text

VÚPSV (červenec 2015): Vyhodnocení dostupných výzkumů a dat o bezdomovectví v ČR a návrhy postupů průběžného získávání klíčových dat

Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Kristýna Peychlová, Sylva Höhne

Předkládaná monografie shrnuje výsledky projektu, jehož cílem bylo shromáždit a vyhodnotit existující domácí zdroje dat (statistiky, sčítání, dokumenty aj.) a provedené výzkumy problematiky bezdomovectví v širokém...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace