Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

IDEA (červen 2015): Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice

Jana Bakalová, Radim Boháček, Daniel Münich

Think-tank IDEA při CERGE-EI vydává novou odbornou studii týkající se mezinárodního empirického srovnání věku odchodu do důchodu a zaměstnanosti různých demografických skupin. Anotace: V Česku je široce rozšířen názor,...
zobrazit celý text

Agentura pro sociální začleňování (červenec 2015): Mezi dávkami a prací, která není?

Lucie Trlifajová, Petr Musil, Linda Kovářová, Jakob Hurrle

Analýza motivace k zaměstnání u osob, které se pohybují na hraně mezi dávkovým systémem a přijetím nízce-hodnoceného zaměstnání Předkládány text se zaměřuje na otázku utváření „motivací“ k...
zobrazit celý text

IKSP (2015): Mládeži nepřístupno. Argumenty pro snižování počtu odnětí svobody u mladistvých (Překlad studie)

Richard A. Mendel

Úvod Kazimíra Večerky: V  edici „Prameny“ předkládáme odborné i laické veřejnosti práci amerického kriminologa Richarda A. Mendela, která vyšla v The Annie E. Casey Fundation v roce 2011 a která nese v originále název NO PLACE FOR...
zobrazit celý text

ČSÚ (květen 2015): VŠPS - Vykonávané zaměstnání často neodpovídá vzdělání a pracovním zkušenostem

Marta Petráňová, Bohuslav Mejstřík

Každý pátý pracující uvádí, že jeho zaměstnání neodpovídá úrovni jeho kvalifikace. Využívání je ovlivněno zejména charakterem vykonávané profese a stupněm vzdělání. Relativně často...
zobrazit celý text

VÚPSV (duben 2015): Využívání opatření k zachování nebo obnově rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi

Jana Barvíková, Anna Šťastná

Monografie přináší výsledky dotazníkového šetření realizovaného na OSPOD na úrovni obcí s rozšířenou působností. Předmětem tohoto šetření bylo využívání výchovných opatření -...
zobrazit celý text

VÚPSV (duben 2015): Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska

Věra Kuchařová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná, František Podrápský

Předkládaná monografie se věnuje koncepčním východiskům a základním principům a strategiím koncipování rodinné politiky na lokální a regionální úrovni. Obecná teoreticko-koncepční a metodologická východiska...
zobrazit celý text

ČSÚ (duben 2015): Informační společnost v číslech 2015

kolektiv autorů

I v letošním roce připravil Český statistický úřad aktualizované vydání brožurky: „Informační společnost v číslech“. Stejně jako v předchozích letech je brožurka koncipována tak, aby v přehledné formě poskytla dostatečné...
zobrazit celý text

IDEA (březen 2015): (Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment

Vojtěch Bartoš

V této studii zkoumáme možnou diskriminaci uchazeček o zaměstnání v podobě nižší pravděpodobnosti pozvání na pracovní pohovor v životním období, kdy se 1) očekává jejich možný odchod na mateřskou dovolenou, a v době, kdy 2)...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace