Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

VÚPSV (březen 2015): Jak slouží centra pro integraci cizinců z třetích zemí?

Danica Schebelle, Jan Kubát, Jaromíra Kotíková, Helena Vychová

Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem bylo zmapování poptávky a nabídky po asistenčních službách pro cizince z třetích zemí ze strany Ukrajinců, Vietnamců a Rusů na...
zobrazit celý text

ČSÚ (únor 2015): Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky

Marta Petráňová, Bohuslav Mejstřík

Dlouhodobý pokles míry zaměstnanosti v nejmladším produktivním věku od roku 1993 byl kompenzován růstem míry zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let. V porovnání s vyspělými zeměmi EU je zaměstnanost v obou skupinách v ČR stále na nižší...
zobrazit celý text

VÚPSV (únor 2015): Nové formy denní péče o děti v České republice

Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Věra Kuchařová, Kristýna Peychlová

Předkládaná monografie je závěrečným výstupem z projektu „Nové formy denní péče o děti v České republice,“ realizovaného od dubna 2012 do dubna 2014, jehož cílem bylo podat návrhy na rozšíření nabídky...
zobrazit celý text

ČSÚ (leden 2015): Postavení českého trhu práce v rámci EU

kolektiv autorů

Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení míry zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let na 75 % chybělo zemím EU28 ve 3....
zobrazit celý text

IKSP (2014): Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže

Markéta Štěchová, Kazimír Večerka

Tato monografie se zabývá dosavadními výsledky výzkumu s názvem „Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality“, který je realizován v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Výzkumný...
zobrazit celý text

IKSP (2014): Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v ČR

Milada Martinková, Vladan Slavětínský, Jiří Vlach

Při analýzách násilných jednání obyvatel České republiky je nezbytné věnovat pozornost i jevu domácího násilí. Jde o fenomén, který je hodnocen ve svých některých formách nejen jako sociální patologie, ale i...
zobrazit celý text

NUV (2014): Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2014

Martin Úlovec, Jiří Vojtěch

Nezaměstnanost absolventů škol je výrazným způsobem determinována ekonomickou situací ve společnosti. V souvislosti s nezaměstnaností hrají svou roli také další faktory, jako například stav nabídky volných pracovních pozic, poměr...
zobrazit celý text

ČSÚ (prosinec 2014): Komentář vývoje na trhu práce ve 3. čtvrtletí roku 2014

Dalibor Holý

Údaje výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) v domácnostech ukazují pokračující růst celkové zaměstnanosti a pokles nezaměstnanosti. Další nejvýznamnější zdroj – výsledky podnikových statistik...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace