Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

IDEA (prosinec 2014): Společným zdaněním k nižší zaměstnanosti žen

Klára Kalíšková, Lucie Zapletalová

Tato studie vychází z výzkumného článku Kláry Kalíškové (2014) a zkoumá dopady zavedení společného zdanění manželů v roce 2005 na nabídku práce českých žen. Ukazuje se, že motivace žen k práci může být v...
zobrazit celý text

CVVM (listopad 2014): Názory české veřejnosti na vytváření speciálních škol

Jan Červenka

V září 2014 CVVM zjišťovalo názory české veřejnosti na vytváření speciálních škol v rámci povinné základní devítileté školní docházky a také názory na to, zda by se děti se zdravotním...
zobrazit celý text

ČSÚ (listopad 2014): Mladí lidé po ukončení studia na trhu práce

Ondřej Nývlt, Gabriela Strašilová

Jednou z rizikových skupin ohrožených nezaměstnaností jsou mladí lidé hledající zaměstnání po ukončení formálního vzdělávání. Obecně lze říci, že vzhledem k nedostatku praxe a relevantních pracovních...
zobrazit celý text

MPSV (listopad 2014): Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2013

kolektiv autorů

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2013 obsahově navazuje na předchozí vydání. Datovou základnu ročenky tvoří zejména výstupy z resortních statistických zjišťování doplněné o...
zobrazit celý text

ČSÚ (listopad 2014): Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob

Marta Petráňová, Bohuslav Mejstřík

Pokles zaměstnanosti v zemědělství a průmyslu byl kompenzován nárůstem počtu pracujících v odvětvích služeb. V porovnání s řadou vyspělých zemí EU však podíl zaměstnanosti v některých službách, zejména ve zdravotnictví a...
zobrazit celý text

MKC Praha (říjen 2014): Kdy se práce vyplatí? Analýza ekonomických motivací k zaměstnání

Lucie Trlifajová, Jakob Hurrle, Blanka Kissová

Cílem předkládané studie je systematicky analyzovat, do jaké míry se vyplatí přijetí zaměstnání osobám, které z řady důvodů dosahují jen na pozice s nízkým platovým ohodnocením. Analýza je tedy zaměřena na specifickou...
zobrazit celý text

IDEA (říjen 2014): Co s ekonomickou neaktivitou v zemích Visegrádu?

Ágota Scharle

Tato studie shrnuje základní zkušenosti Česka, Maďarska, Slovenska a Polska s bojem s dlouhodobou nezaměstnaností.  Obecně platí, že pro účinnost těchto a dalších opatření pro dlouhodobě nezaměstnané je klíčové jejich nastavení a...
zobrazit celý text

ČSÚ (říjen 2014): Životní pohoda českých obyvatel

Šárka Šustová

Stále častěji je v souvislosti s hodnocením životních podmínek domácností a jejich členů kladen důraz na subjektivní názory respondentů. Jsou obyvatelé České republiky spokojeni se svým životem? Cítí se v okolí svého bydliště...
zobrazit celý text

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace