Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

VÚPSV (listopad 2013): Nezaměstnanost cizinců v České republice

Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Jiří Vyhlídal

Situace na trhu práce a zvyšující se nezaměstnanost, ke které došlo v souvislosti s ekonomickou krizí po roce 2008, má mimo jiné negativní dopady na postavení zahraničních pracovníků. V roce 2008, kdy zahraniční zaměstnanost dosáhla...
zobrazit celý text

ČSÚ (listopad 2013): Ženy pracují na směny stejně často jako muži

V roce 2012 pracovalo na směny 1 110 tis. osob, tj. více než 28 % všech zaměstnanců v národním hospodářství včetně členů produkčních družstev. Ženy přitom pracují na směny stejně často jako muži. Podíl zaměstnanců pracujících na směny v České...
zobrazit celý text

IDEA (říjen 2013): Kdo a kolik odvádí do společné kasy? Zdanění příjmů ze zaměstnání a podnikání v českém systému

Libor Dušek, Klára Kalíšková, Daniel Münich

Co říkají statistická data o reálných rozdílech ve zdanění zaměstnanců a podnikatelů?  Identifikujeme výrazné rozdíly ve zdanění zaměstnanců a podnikatelů. Průměrný zaměstnanec čelí daňové sazbě (součtu sazeb daně z...
zobrazit celý text

ČSÚ (říjen 2013): Postavení českého trhu práce v rámci EU

Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Ta má v horizontu této dekády za cíl zvýšení míry zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let na 75 % a...
zobrazit celý text

IVPR: Prevalencia násilia páchaného na deťoch so zdravotným postihnutím

Kvetoslava Repková

Štúdia je spracovaná ako súčasť výskumných prác súvisiacich s výskumným projektom zameraným na meranie prevalencie násilia páchaného na deťoch na Slovensku, osobitne na deťoch so zdravotným postihnutím. Autorka sa zameriava na...
zobrazit celý text

IDEA (říjen, září 2013): Dopad rozvodu na příjmy žen

Jiří Šatava

Rozvod má nezanedbatelný dopad na výši příjmů rozvedených mužů a žen v důchodu. Naše analýza ukazuje, že ženy v případě potenciálního rozvodu přijdou v průměru o měsíční příjem ve starobním důchodu...
zobrazit celý text

ČSÚ (říjen 2013): Partnerské svazky osob stejného pohlaví v České republice a v Evropě

Již více než sedm let mají osoby stejného pohlaví možnost svůj vztah institucionalizovat a uzavřít registrované partnerství. V posledním Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 byly již na tyto svazky pokládány otázky. Údaje ze...
zobrazit celý text

Tisková zpráva ČSÚ (říjen 2013): Češi chtějí pracovat i v důchodovém věku

Ve starším věku pracují a v budoucnu mají úmysl pracovat především osoby s vyšším vzděláním, osoby žijící ve městech a v nemanuálních profesích. Roste zájem o částečné úvazky, kterým...
zobrazit celý text

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace