Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Disertace a diplomky

Tato sekce je určena vzdělavatelům v sociální práci, kteří chtějí zveřejnit výjimečné disertační a diplomové práce svých studentů a studentek. Pokud máte o prezentaci zájem, kontaktujte nás  na pr@socialniprace.cz.


 

Sociální práce ve školách

Lenka Hakalová (FSS OU)

Cílem této práce je zjistit, zda jsou učitelé a pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí informováni o moţnostech sociální práce ve školách a zda je dle jejich názoru smysluplné dále diskutovat nad moţnostmi zřízení nové pozice, tzv. školního sociálního pracovníka.

V teoretické části definujeme v zahraničí pouţívaný model školní sociální práce a popisujeme vývoj školní sociální práce na Slovensku. Zajímá nás rozsah činností, které by školní sociální pracovník v českých podmínkách, jako člen poradenského pracoviště školy mohl vykonávat. Mapujeme argumenty, ve prospěch zavedení pozice školního sociálního pracovníka, podmínky a překáţky, které by mohly bránit zavedení pozice školního sociálního pracovníka do prostředí českých základních škol.

V empirické části se na základě kvantitativní výzkumné strategie pokusíme zjistit, jaký názor na problematiku školské sociální práce mají dvě rozdílné profese – učitelé a sociální pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Komparujeme výsledky našeho výzkumného šetření s výsledky výzkumů dosud provedených v roce 2012-2013 na Slovensku, v Libereckém a Ústeckém kraji.

Tato práce má přispět ke zviditelnění moţností školní sociální práce v České republice.

Klíčová slova: školní sociální práce, školní sociální pracovník, rodina, základní škola, učitel, sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí

Celý text práce lze stáhnout zde: (soubor v PDF)

Vloženo: 30.9.2014 11:18:11

... všechny diplomové práce a dizertace

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace