Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Disertace a diplomky

Tato sekce je určena vzdělavatelům v sociální práci, kteří chtějí zveřejnit výjimečné disertační a diplomové práce svých studentů a studentek. Pokud máte o prezentaci zájem, kontaktujte nás  na pr@socialniprace.cz.


 

Gravidita a mateřství nezletilých dívek v České republice

Monika Chrenková (OSU)

Abstrakt: Obsahem disertační práce je téma Gravidity a mateřství nezletilých dívek v České republice, které v našich podmínkách představuje jev marginální a zároveň neprobádaný. Cílem práce je zmapování nezletilé gravidity a následného mateřství v České republice v bio-psycho-sociálním kontextu a chápání nezletilé gravidity a mateřství jako sociálního problému; současně si předkládaná práce klade za cíl popis systému péče vztahujícího se k nezletilým těhotným dívkám a matkám.

Teoretické poznatky disertační práce jsou čerpány jak z oborů věd společenskovědních tak přírodovědných. Práce je členěna do dvou částí – teoretické a metodologické. Teoretická část disertační práce se zabývá graviditou a mateřstvím nezletilých dívek z pohledu vývojového období dospívání v kontrastu k mateřství, nezralé sexuality z pozice prevence a kontracepce, bio-psycho-sociálního aspektu nezletilé gravidity a mateřství zahrnujícího původní prostředí nezletilých dívek a jejich sociální a materiální zázemí.

Dále je popsán systém péče o nezletilé těhotné dívky a matky. V poslední kapitole teoretické části je pak řešena zvolená problematika v kontextu sociálního problému a sociální práce. Nezletilá gravidita a mateřství jsou reflektovány v souvislosti s přístupy a metodami sociální práce.

Obsahem metodologické části disertační práce je porozumění nezletilé graviditě a mateřství, pomocí integrované výzkumná strategie, za využití metody případové studie a rozhovoru jako základní techniky sběru dat. Získaná empirická data jsou podrobena analýze a interpretována v kapitole páté. Poslední kapitola metodologické části disertační práce pak uzavírá a ilustruje zvolenou problematiku třemi relevantními kazuistikami.

Klíčová slova: Gravidita, mateřství, dospívání, nezletilost

Celý text práce stáhnete ZDE.

Vloženo: 31.1.2013 21:00:09

... všechny diplomové práce a dizertace

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace