Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Disertace a diplomky

Tato sekce je určena vzdělavatelům v sociální práci, kteří chtějí zveřejnit výjimečné disertační a diplomové práce svých studentů a studentek. Pokud máte o prezentaci zájem, kontaktujte nás  na pr@socialniprace.cz.


 

Smysl v práci pracovníka terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog

Roman Porč (FSS MU)

Magisterská diplomová práce „Smysl v práci pracovníka terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog“ je zaměřena na to, jak tito pracovníci prožívají smysl výkonu terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog. Cílem práce je tedy odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o prožívání smyslu výkonu terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog?“ Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola je zaměřena na terénní sociální práci s uživateli nealkoholových drog. Druhá kapitola je věnována pracovníkům terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog. Třetí kapitola je zaměřena na problematiku prožívání smyslu výkonu terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog. Ve čtvrté kapitole vyvozuji dílčí výzkumné otázky a v páté kapitole popisuji metodiku využitou při realizaci této diplomové práce. Závěrečná kapitola „Interpretace dílčích výzkumných otázek“ vychází z analýzy dat, jež jsem získal z rozhovorů s jedenácti pracovníky terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog, a přináší odpovědi na vymezené dílčí výzkumné otázky. Díky odpovědím na dílčí výzkumné otázky bylo v závěru práce možné odpovědět na hlavní výzkumnou otázku.

Celý text práce lze stáhnout ZDE.

Vloženo: 16.1.2014 09:01:08

... všechny diplomové práce a dizertace

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace