Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Disertace a diplomky

Tato sekce je určena vzdělavatelům v sociální práci, kteří chtějí zveřejnit výjimečné disertační a diplomové práce svých studentů a studentek. Pokud máte o prezentaci zájem, kontaktujte nás  na pr@socialniprace.cz.


 

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje

Eva Bernatíková (FSS OU)

Tato bakalářská práce se zabývá tématem domácího násilí. Jejím hlavním cílem je vyhledat a definovat charakteristické znaky domácího násilí v Moravskoslezském kraji. Teoretická část...
zobrazit detail

Individuální plánování s lidmi s mentálním postižením v pobytových službách sociální péče

Květoslava Pavlisková (FSS OU)

Cílem mé bakalářské práce je popis procesu individuálního plánování v zařízení Náš svět, příspěvková organizace Pržno, poskytující služby sociální péče lidem s mentálním...
zobrazit detail

Food not Bombs v České republice aneb motivy jejich členů k účasti na této iniciativě

Pavla Svobodová (FSS OU)

Bakalářská práce se zabývá celosvětovou iniciativou Food not Bombs a jejím hlavním cílem bylo zjistit motivaci, která členy jednotlivých kolektivů na území ČR vede k participaci. Dělená je celkem do tří hlavních...
zobrazit detail

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Lucie Sikorová (FSS OU)

Bakalářská práce s názvem: „Mapování důvodu selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte“ se zabývá především zjišťováním možných důvodů ukončení...
zobrazit detail

Percepce sebepoznání při sociální práci s žadateli o udělení mezinárodní ochrany

Jana Třetinová (FSS MU)

Práce se zabývá vnímáním sebepoznání zaměstnanců azylových zařízeních v kontextu práce se žadateli o udělení mezinárodní ochrany. V teoretické části práce jsou představeny pojmy sebepoznání,...
zobrazit detail

Postoj kurátorů pro děti a mládež k resilienci a naučenému optimismu při práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním

Lenka Zahradníková (FSS MU)

Diplomová práce se zabývá postojem, který zaujímají kurátoři pro děti a mládež k resilienci a naučenému optimismu při práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním. V teoretické části jsou představeny...
zobrazit detail

Smysl v práci pracovníka terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog

Roman Porč (FSS MU)

Magisterská diplomová práce „Smysl v práci pracovníka terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog“ je zaměřena na to, jak tito pracovníci prožívají smysl výkonu terénní sociální...
zobrazit detail

Sociální konstrukce metody divadla utlačovaných u klientů bez domova

Markéta Zelená (FSS MU)

Diplomová práce se zaměřuje na zjištění sociálních konstrukcí o metodě divadla utlačovaných, možných pozitiv a negativ jejího využití při práci s klienty bez domova. V teoretické části jsou popsány základní koncepty...
zobrazit detail

« 1 2 3 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace