Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » »

Integrace Romů by měla být součástí Dohody o partnerství

ilustrační foto

Vydáno před 11 lety

Integrace romské populace by podle Evropské komise neměla chybět v Dohodě o partnerství, kterou pro budoucí programové období 2014-2020 uzavírá evropská exekutiva se členskými státy. V EU žije kolem dvanácti milionů Romů, a jedná se tak o nejpočetnější národnostní menšinu na evropském kontinentě. Evropská komise proto považuje jejich integraci do většinové společnosti za jednu ze svých priorit.
 
Již na jaře roku 2011 vyzvala členské státy, aby vypracovaly vnitrostátní strategie, které povedou ke zlepšení ekonomické a sociální integrace Romů v Evropě. „Pokud berou členské státy své strategie vážně, musí se začít integraci Romů hlouběji věnovat. Rámec EU pro integraci Romů v členských státech funguje přes dva roky, a je proto na čase, aby po těchto strategiích následovaly jasné činy,“ zhodnotila plnění strategií Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost.  
 
Evropská komise totiž 26. června zveřejnila zprávu o pokroku, v níž se k plnění vnitrostátních strategií vyjádřila. „Sice jsme udělali krok vpřed, ale pokrok není dostatečný. Proto teď přicházíme s konkrétními radami, které členským státům pomohou jejich úsilí racionalizovat a prohloubit: opatření na pomoc Romům je nutno provádět na místní úrovni, země musejí spolupracovat a je třeba urychleně řešit situaci mladých Romů,“ uvedla také komisařka. 
 
Podle komisaře pro sociální zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Lászla Andora je potřeba, aby se na začleňování romských menšin do většinové společnosti podílela nejen občanská společnost, ale i zástupci romských společenství. Velkou roli mají po roce 2013 sehrát i evropské strukturální fondy, které vedle státních rozpočtů představují důležitý zdroj pro naplňování strategie. „Je také třeba, aby se tito aktéři (občanská společnost a zástupci romských společenství) spolu s vnitrostátními kontaktními místy pro romské záležitosti účastnili plánování využití prostředků EU v období 2014–2020, které právě probíhá,“ uvedl komisař.
 
Podle informací Evropské komise úsilí členských států v integraci Romů lze podpořit prostředky z Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj a také z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. V těchto fondech je ročně k dispozici celkem 50 miliard eur. Komise se ale domnívá, že prostředky, které jsou určeny na znevýhodněné skupiny, včetně romské populace, nejsou dostatečné. „Členské státy by měly přidělovat dostatečné prostředky na své národní a místní strategie a akční plány na začleňování Romů ze všech dostupných zdrojů. To by mělo být usnadněno přidělením odpovídající výše zdrojů z politiky soudržnosti na investice do lidí prostřednictvím Evropského sociálního fondu a vyčleněním alespoň 20 % z této částky na sociální začleňování,“ tvrdí Komise. 
 
Zdůrazňuje proto, že integrace romské komunity by měla být zahrnuta i do Dohody o partnerství, kterou v rámci kohezní politiky s Evropskou komisí uzavírají členské státy.
 
Zdroj: Euractiv


Sdílet text:

0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: pět

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace