Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » »

V České republice vznikla doposud největší platforma neziskových organizací

ilustrační foto

Vydáno před 10 lety

V rámci Unie zaměstnavatelských svazů České republiky (UZS ČR) s více než 600 neziskovými organizacemi z oblastí jako je např. školství, sociální služby, zdravotnictví, kultura nebo zájmová uskupení byla vytvořena v ČR naprosto ojedinělá platforma, která má ambici zastupovat neziskový sektor na nejvyšší úrovni. Stává se tak v České republice největší a svou strukturou jedinečnou platformou pro nestátní neziskové organizace (NNO).

Dne 3. 12. 2013 byl plenární schůzí Rady pro hospodářskou a sociální dohodu zřízen pracovní tým pro nestátní neziskové organizace pri Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Neziskový sektor je součástí každé vyspělé, moderní společnosti a současně poskytovatelem celé řady veřejných služeb. Problematika postavení a podmínek NNO v ČR si zaslouží nejen odpovídající pozornost státu, ale i sociálních partnerů. Zejména odměňování, právní postavení zaměstnanců, ale i sociální dialog v neziskovém sektoru jsou oblasti, které byly v minulosti řešeny spíše reziduálne. Cílem platformy UZS pro NNO je:

- vést intenzivní odbornou diskuzi pri vytváření nového zákona o statusu verejné prospešnosti s cílem posílit transparentnost a věrohodnost neziskových organizací jako aktivních zaměstnavatelů;
- sledovat a vyhodnocovat změny související s novým občanským zákoníkem v oblasti registrace nových právních forem neziskových organizací, řešit případné problémy pri změnách právní formy na „ústav“ nebo „sociální družstvo“;
- spolupracovat při informování o nové právní formě „ústav“ vhodné pro zaměstnávání osob a sociální podnikání;
- sledovat a vyhodnocovat implementace nového občanského zákoníku do praxe neziskových organizací;
- diskutovat nad definicí sociálního podnikání a sociálních podniku v české legislativě.

„Naším cílem je být vůči státu ústředním vyjednávacím partnerem, a to nejenom z pohledu neziskových organizací jako zaměstnavatelů, ale celkově vytvářet optimální podmínky pro činnost a rozvoj neziskových organizací v ČR. V současné době iniciujeme vznik nového pracovního týmu pro Radu hospodářské a sociální dohody. V České republice je celá řada, a možná až příliš mnoho, různých parciálních asociací či svazů zastřešujících fragmenty neziskového sektoru. Nyní ale vzniká nejen jednoznačně největší platforma co do počtu organizací, ale zejména průřezové zastoupení v rámci různých segmentů,“ uvádí ke vzniku nové platformy NNO Jiří Horecký, prezident UZS ČR.
 
Marek Šedivý, viceprezident UZS ČR pro neziskový sektor, k tomu dodává: „Neziskové organizace jsou doposud mnoha politiky, novináři, ale i veřejností vnímány jako subjekty, které fungují pouze na základě práce dobrovolníků. To je ale jen jedna část neziskového sektoru. Neziskové organizace jsou také významným zaměstnavatelem v oblasti poskytování služeb. Podle údajů Českého statistického úřadu zaměstnávají neziskové organizace v přepočtu na plný úvazek přes 100 000 lidí. Proto je přirozené, že vzniká sekce neziskových organizací v rámci Unie zaměstnavatelských svazů. V blízké budoucnosti se chceme podílet na vzniku zákona o veřejné prospešnosti, s tím souvisejících daňových a dalších benefitů a na sledování a řešení případných problémů souvisejících se zaváděním nového občanského zákoníku do praxe neziskových organizací.“

UZS je členskou organizací Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů. Sdružuje a zastupuje přes 7 000 organizací s více než 700 000 zaměstnanci. Mezi všemi zaměstnavatelskými svazy má dominantní postavení v oblasti veřejných služeb, zejména zdravotnictví, sociálních služeb, školství a kultury s přesahem do pojištovnictví, finančních služeb, průmyslu, stavebnictví a veřejné správy.
 
Zdroj: Neziskovky.cz


Sdílet text:

0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: šest

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace