Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » »

Sociálna poliklinika v meste Prešov

ilustrační foto

Vydáno před 10 lety

Mestský úrad v Prešove v rámci zvyšovania kvality a komfortu pre občanov mesta otvoril koncom leta Kanceláriu sociálneho poradenstva v budove na ul. Jarková 24 (prízemie), ktorej poslaním je poskytovanie základného ale aj špecializovaného sociálneho poradenstva všetkým cieľovým skupinám obyvateľstva odbornými zamestnancami odboru sociálnych služieb, ako aj odborníkmi spolupracujúcich mimovládnych organizácií a občianskych združení pôsobiacich na území mesta Prešov.

Pod názvom Sociálna poliklinika v Prešove sa už viac ako dva roky skrýva Kancelária sociálneho poradenstva. So zriadením tejto kancelárie sme začali v mesiaci marec  2010 a dokončili sme prestavbu v roku 2011. Realizovali sme rekonštrukciu, ktorá spočívala v dobudovaní a dostavaní kancelárskych priestorov pre našich zamestnancov sociálneho oddelenia, ale predovšetkým sme chceli,  aby tieto priestory slúžili potrebám občanov nášho mesta. Na výstavbu boli použité peniaze z európskeho sociálneho fondu, mesto Prešov sa na projekte spolupodieľalo 5% podielom dofinancovania rekonštrukcie stavby. Pri rekonštrukcii sa myslelo aj na bezbariérový vstup pre imobilných občanov a taktiež sa zriadil kútik pre matky s deťmi, aby si spokojne mohli vybaviť svoje náležitosti a získať potrebné informácie. Ak ide o chúlostivé záležitosti, k dispozícii sú odhlučnené kancelárie, kde je možnosť priameho kontaktu klienta so sociálnym poradcom.

Tento projekt je o to cennejší, že  zamestnanci sociálneho oddelenia po odbornom ročnom školení skúsenými lektormi získali Certifikáty za úspešné ukončenie vzdelávacej aktivity s názvom „Sociálne poradenstvo“, ktoré im udelila Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Bratislave v roku 2010. Vďaka tomuto projektu boli vypracované dva dôležité dokumenty: Vzdelávací program on-line ku sociálnemu poradenstvu a Štandardy opatrovateľskej služby.

Dnes sa v Kancelárii sociálneho poradenstva poskytujú odborné sociálne služby nielen zamestnancami oddelenia sociálnych služieb ale aj odbornými zamestnancami z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove a odborníkmi z neziskových organizácii a nadácii, ktoré pôsobia na území nášho mesta. Ide o služby ako sociálne služby pre seniorov (umiestnenie blízkych do zariadení pre seniorov, opatrovateľská služba, stravovanie seniorov), sociálne služby pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou (opatrovateľská služba, prepravná služba, stravovanie ZŤP), sociálne služby pre sociálne vylúčených občanov (ľudia v sociálnej kríze,  všeobecne závislí - aktívni užívatelia a abstinujúci, ľudia prichádzajúci z výkonu trestu), sociálne služby pre občanov z málo podnetného prostredia (poradenstvo pre nezamestnaných, poradenstvo pre dlhodobo nezamestnaných), sociálne služby pre rodinu (štátna sociálna dávka a dávka v hmotnej núdzi, sociálno-právna ochrana detí a mládeže, kuratela). 

Vytvorením tejto Kancelárie sociálneho poradenstva, alebo ako ju Prešovčania zvyknú  nazývať Sociálna poliklinika, sa zlepšili možnosti poskytovania služieb občanom - klientom. Osvedčilo sa nám najmä poskytovanie odborného poradenstva v odhlučnených priestoroch, kde má klient súkromie a môže o svojom probléme bezprostredne  rozprávať.  Taktiež úspech spočíva aj v komplexnom poskytovaní poradenstva na jednom mieste, kde môže klient získať relevantné informácie o službách zamestnanosti, môže riešiť svoje problémy v pracovno-právnych vzťahoch s právnikom z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, v rodinných vzťahoch so psychológom,  v poskytovaní opatrovateľskej služby s kompetentným odborníkom. 

Občania mesta Prešov tak vítajú poskytovanie komplexných odborných poradenských služieb na jednom mieste. Poskytovanie sociálneho poradenstva odbornými zamestnancami v Sociálnej poliklinike patrí k výrazným úspechom  Prešovskej samosprávy. Investovanie finančných prostriedkov do rekonštrukcie týchto priestorov a vybudovanie Sociálnej polikliniky v meste Prešov tak jednoznačne obstálo.

PhDr. Anna Zákutná

 


Sdílet text:

0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: šest

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace