Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
2/2018

poznámka

Konfrontace přístupů k naší budoucnosti

ilustrační foto

Vydáno před 6 lety

Podle Kaczor, Kaczor (2018) by měl do roku 2100 počet obyvatel v produktivním věku (tj. 15–64 let) v ČR poklesnout ze současných 6,923 mil. osob na 4,248 mil. osob (ČSÚ, 2013), což představuje  v této, pro fungování každé ekonomiky velmi klíčové, věkové kategorii úbytek
o bezmála 40 % aktuálního počtu osob. Autoři sledují ve své stati základní trendy demografického vývoje v ČR do roku 2100 a na jejich základě identifikují hlavní oblasti rizik, která z tohoto vývoje mohou pro ČR vyplývat. Pro eliminaci negativních dopadů odsud plynoucích navrhují efektivní pronatalitní opatření, vyšší míru využití práce imigrantů – cizinců a vyšší míru využití práce seniorů (tj. kategorie 65+).

Mimo zorné pole těchto úvah zůstal trend přesně opačný, totiž úbytek pracovních míst díky digitalizaci, robotizaci a UI – umělé inteligenci. Na tento vývoj upozorňují například články Grásgrubera (2017, 2018), Húska (2017) či Musílka (2017), kteří zjišťují, že naopak hrozí přebytek pracovní síly. Pokud uvážíme působení zmíněných protikladných tendencí (úbytek produktivních osob v. úbytek pracovních míst) zároveň, nemusela by být prognóza tak tristní, jak to vyplývá z úvah Kaczorů.

Vilém Kmuníček

Použité zdroje:

ČSÚ. 2013. Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100 [online]. Praha: ČSÚ. [20. 9. 2017]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-do-roku-2100-n-fu4s64b8h4

GRÁSGRUBER, L. 2017. „Industry 4.0 je technická evoluce, která přináší sociální revoluci,“ říká Roman Lisičan, ředitel TechniaTranscat pro východní Evropu. IT Systems, 11.

HÚSEK, Š. 2017. Čeká nás rok uplatnění nových technologií, zejména osvojení technologií UI, digitální reality a více automatizované IT. IT Systems, 12.

KACZOR, P., KACZOR, M. 2018, Stárnutí obyvatelstva versus ekonomická aktivita seniorů, Sociální práce / Sociální práca, 18(2), 7-21.

-lg- (GRÁSGRUBER, L.). 2018: „Nasazování robotů zvyšuje konkurenceschopnost...,“ říká Pavel Bezucký, obchodní ředitel Universal Robots pro ČR a Slovensko. IT Systems, 1-2.

MUSÍLEK, S. 2017. Automatizace v roce 2018. Na velikosti podniku již nezáleží. IT Systems, 12.Sdílet text:


Podobné zprávy

Akademické články Stárnutí obyvatelstva versus ekonomická aktivita seniorů
O čem se mluví Alfred Adler: Člověk, jaký je. Základy individuální psychologie
O čem se mluví Návrat domů
Inspirace Jan Sokol: Zvláštnosti české občanské společnosti
Inspirace Děti, rodina a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: osm

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace