Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
2/2016

profil

Tremedias: zaměřujeme se na práci s rodinou

ilustrační foto

Vydáno před 7 lety

Nezisková organizace Tremedias je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV, která se zaměřuje na vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Hlavními oblastmi činnosti organizace je poskytování rodinných mediací, supervizí a facilitací v oblasti pomáhajících profesí. Základna působení je v Třebíči, kde v roce 2008 organizace začínala, ale dnes působí už celorepublikově.

Projekty, které Tremedias navrhuje a realizuje, usilují o podporu společenské a pracovní integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných osob. Nově také organizace vykonává sociálně-právní ochranu dětí na základě pověření KÚ Kraje Vysočina.  V této oblasti poskytuje odborné poradenství pro rodiny s dětmi, které jsou sociálně ohroženy nebo se potýkají se sociálním vyloučením.  V rámci jejich podpory spolupracují se státními i nestátními orgány.

Pro práci s rodinami využívají pracovníci organizace často mediaci, která je efektivní metodou vyjednávání a řešení sporů. Prostřednictvím rodinné mediace mají rodiče či partneři možnost dohodnout se, zlepšit své vztahy a vzájemnou komunikaci, transformovat své konflikty a minimalizovat negativní dopad svých sporů na rodinu a děti. V tomto smyslu funguje mediace jako prevence negativních dopadů konfliktů v rodině a jako podpora jejích členů.

Supervize, kterou Tremedias nabízí, mohou využít jednotlivci, týmy či organizace a státní i nestátní zařízení. Významně rozvíjí sebereflexi vedoucí k pochopení souvislostí, vztahů, pocitů a jejich odrazu v pracovní činnosti. Přispívá tak k rozvoji kvality organizací a jejich služeb. Důraz je kladen na aktivaci vlastního potenciálu pomáhajících pracovníků v bezpečném a tvořivém prostředí.

Tremedias poskytuje supervizi odbornou (případovou), individuální nebo skupinovou a supervizi řízení.

Kromě mediace, facilitace, supervize a odborného poradenství realizuje Tremedias také vzdělávání pro pracovníky pomáhajících profesí. V rámci vzdělávání pokrývá mnoho témat například z oblastí psychoterapie, koučování, krizové intervence, případové konference apod.

Pole působnosti organizace Tremedias je široké, avšak stěžejní profilací je práce s rodinou. Projektové aktivity sledují trendy přímé práce s jednotlivcem i rodinou a zavádí nové metody a nástroje. Kromě případových konferencí, které se v posledních letech celorepublikově těší velké popularitě, nyní realizuje Tremedias na Vysočině také rodinné kruhy.

Tereza VlčkováSdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Rodinné kruhy na Vysočině
O čem se mluví Probace a mediace. Možnosti řešení trestných činů
Fakta, dokumenty, legislativa Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí na cestě k participaci dětských klientů
O čem se mluví Co dělat s ochranou dětí v ČR
Inspirace Rodinné konference – nástroj, který umožňuje vyslyšet hlas dětí


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: tři

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace