Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
2/2017

profil

SIMI poskytuje bezplatné poradenství cizincům a podporuje vzájemné soužití

ilustrační foto

Vydáno před 7 lety

SIMI (Sdružení pro integraci a migraci) je lidskoprávní nezisková organizace, která hájí práva migrantů a uprchlíků v České republice již 25 let. Byla založena v Praze v roce 1992 jako „Poradna pro uprchlíky“, s cílem pomáhat příchozím z válkou zmítané Jugoslávie. Pomoc spočívala nejen v poskytování bezplatného poradenství v sídle organizace, ale i přímo v uprchlických táborech na našem území. V současné době už SIMI činnost v uprchlických táborech nevykonává, ale zaměřuje se na poradenství migrantům v pražské kanceláři. Zde jim poskytujeme odborné rady nezávisle na jejich pobytových statusech. Služby SIMI tak jsou přístupné nejen uprchlíkům, ale bez rozdílu všem migrantům, kteří pomoc právě potřebují. Neméně důležitou součástí aktivit SIMI je ale i ovlivňování migrační a azylové legislativy v ČR a práce s širokou veřejností s cílem rozvíjet toleranci a potírat xenofobii a rasismus.

Poradenství SIMI

V rámci poradenství SIMI poskytuje bezplatnou asistenci na právním a sociálním oddělení. Právníci a právničky řeší zejména dotazy spojené s pobytovou problematikou či možnostmi udělení státního občanství. Na sociální oddělení se pak obrací migranti, kteří mají problémy související se zaměstnáváním, hledáním práce, ověřením dokladů o dosaženém vzdělání, rekvalifikací, založením živnosti či nevyplacenou mzdou. Důležitým tématem je také hledání bydlení, ale i záležitosti spojené s rodinou, rodičovstvím, vyplácením dávek, důchodů, pojištěním či lékařskou péčí.

Sociální pracovníci i právníci pomáhají klientům vyznat se ve spleti předpisů a v komunikaci s úřady, vedou však migranty také k samostatnému řešení své situace. Vzhledem k tomu, že se klienti SIMI mnohdy ocitají i ve velmi obtížných životních situacích, které kladou zvýšené nároky i na jejich psychiku, poskytuje SIMI v rámci poradenství i asistenci psychosociální. Organizace ročně obslouží více jak 1500 klientů. Poradenství je poskytováno nejen v pražském  sídle SIMI, ale i e-mailem a telefonicky, a to kromě češtiny také v anglickém, francouzském a ruském jazyce. Pro konzultace v ostatních jazycích, jako např. ve španělštině či vietnamštině, využívají poradci spolupráci s interkulturními pracovníky. Ti působí jako průvodci či tlumočníci a mohou poskytnout základní poradenství na základě vlastních migračních zkušeností a se znalostmi reálií zemí, z nichž klienti přicházejí.

V posledních letech se SIMI cíleně zaměřuje na tematiku genderu v migraci a specifické problémy, které řeší ženy migrantky. Podrobná pozornost a pomoc je tak věnována například situacím domácích pracovnic, seniorkám či obětem domácího násilí.

Práce s veřejností

Kromě přímé práce s klienty se SIMI dlouhodobě věnuje podpoře soužití Čechů a migrantů a vzájemnému porozumění. Pracovníci SIMI proto vystupují v médiích, vydávají publikace, píší blogy (např. foodblog.migrace.com nebo bezvrasek.migrace.com), odborné články, organizují různé konference, semináře i kampaně (viz jsmetomy.cz) a jiné osvětové akce, s cílem veřejnost informovat, ale také vytvořit příležitost pro vzájemné setkávání Čechů a cizinců (kupř. interkulturnisetkani.cz). Pracovníci SIMI se cíleně zaměřují i na práci s dětmi, žáky a studenty a obecně s mladou generací nezatíženou předsudky, kterou se snaží ovlivnit v době rozhodné pro formování životních postojů a názorů. V současné době tak běží například projekt Crossing borders, financovaný z prostředků ESF v programu OP PPR. V jeho rámci SIMI usiluje o zvýšení povědomí o skutečných příčinách a důsledcích migrace, a to na příkladech konkrétních osob, jejich životních příběhů a zkušeností z procesu integrace, které budou dětem zprostředkovány přímo na pražských školách formou seminářů a setkání s migranty při workshopech na témata zemí původu migrantů. Projekt je zároveň vytvořen na míru požadavkům škol, které projevily zájem o spolupráci za účelem rozvoje kompetencí nejen žáků a studentů, ale i pedagogických pracovníků rozpoznat a odmítnout negativní stereotypy, porušování práv menšin a šíření extremistických projevů. Pedagogové se také mimo jiné dozvědí, jak předcházet častým komunikačním omylům při práci s migranty či jak podpořit inkluzi žáků s odlišným mateřským jazykem. Obecně lze shrnout, že současné extremistické, xenofobní a rasistické postoje části české veřejnosti jsou alarmující a vedou k nutnosti realizovat projekty, které se budou při integraci věnovat nejen pomoci konkrétním migrantům, ale i cílené práci s majoritní společností, založené na osobních a nepřenosných zkušenostech s migranty v konkrétní lokalitě.

Pracovníci SIMI kromě svého působení na veřejnost přispívají i k tvorbě a ovlivňování migrační a azylové legislativy v ČR. Organizace podává podněty na změny zákonů, publikuje odborné články, účastní se prohlášení neziskových organizací zaměřených na migraci a svou advokační činností dlouhodobě usiluje o lepší a vstřícnější nastavení podmínek pro život migrantů v naší zemi. Nedílnou součástí práce SIMI je také výpomoc dobrovolníků, jako zástupců veřejnosti, kterým není lhostejná nálada ve společnosti vůči migrantům a kteří chtějí sami aktivně přispět k tomu, aby se Česká republika stala místem, kde je méně předsudků a negativních stereotypů a více poznání, porozumění a sdílení. Pracovníci SIMI jsou při své každodenní práci vedeni přesvědčením, že Česká republika stojí na demokratických základech a lidskoprávních hodnotách a dokáže vytvořit tolerantní společnost, ve které žijí různí lidé z různých koutů světa. K takové společnosti se SIMI snaží svými aktivitami přispívat.

Více informací o SIMI najdete na www.migrace.com.

Kateřina Dederová,
PR & Koordinátorka dobrovolníků,
Sdružení pro integraci a migraci


Sdílet text:


Podobné zprávy

Inspirace Liga za ľudské práva presadzuje transparentnú a zodpovednú migračnú politiku
O čem se mluví Neměli bychom se nechat strhnout a zmást pocitem, že všechno je špatně a bude hůř
O čem se mluví Sociální práce s uprchlíky je lidsky i profesně velmi zajímavá
Inspirace Integrace je hlavně mentální proces, za který neseme odpovědnost my všichni obdobnou měrou
Inspirace Naším cieľom je ochrana, rešpektovanie a podpora ľudských práv


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: dva

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace