Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
3/2017

reflexe praxe

Jak na skupinové kariérové poradenství

ilustrační foto

Vydáno před 7 lety

Ze všech stran se k nám hrnou zprávy o tom, jak je dnešní svět práce dynamický. Vznikají úplně nové pracovní pozice, zatímco některé tradiční zanikají. Navíc náš pracovní rytmus ovlivňuje mnoho vnějších faktorů, jako je hospodářská situace, globalizace, zavádění nových technologií a řada dalších. V průběhu našich životů se ale nemění jen okolní svět, ale vyvíjíme se i my. Dostáváme se do nových životních situací a rolí (např. nové zaměstnání, narození dětí, nemoc, stěhování atd.). V souvislosti s tím se mění i naše priority, motivy a potřeby, které máme směrem k zaměstnání. A jak najít zaměstnání, ve kterém budeme spokojeni?

Účinnou pomocí nám může být metoda mapování kompetencí podle švýcarského systému CH-Q, kterou v EKS s úspěchem využíváme pro poradenství dlouhodobě nezaměstnaným či rodičům malých dětí. A co se pod touto záhadnou zkratkou skrývá a jak ji při práci s našimi klienty využíváme?

Švýcarská metoda mapování kompetencí CH-Q

Metodika CH-Q vznikla původně za účelem podpoření žen na trhu práce. Vzhledem k tomu, že jejich zkušenosti tradičně pocházely většinou jen z rodinného života, bylo potřeba takto získané kompetence identifikovat a pojmenovat a dát jim formální váhu, aby mohly konkurovat mužům při přijímacích řízeních na různé pozice. Tak vznikl celý systém řízení kompetencí, který garantuje kvalitu vyplývající z mezinárodní licence.

V čem spočívá jedinečnost CH-Q

Výjimečnost CH-Q spočívá v tom, že pracuje nejen s kompetencemi, které jsme získali tzv. formální cestou (ve škole). Stejně vážně vnímá i ty znalosti a dovednosti, které jsme získali neformálně, často jakoby mimoděk (díky zkušenostem ze zaměstnání, volnočasových aktivit, cestování, samostudiu nebo např. na rodičovské dovolené). Právě proto je tato metoda výborným pomocníkem při práci s dlouhodobě nezaměstnanými či rodiči malých dětí, kteří se na delší dobu ocitli mimo trh práce.

Pro koho je CHQ určeno?

Další nespornou výhodou této metodiky je její univerzálnost. Pokud totiž vhodně přizpůsobíme konkrétní aktivity, lze rámec CH-Q použít v podstatě pro jakoukoli cílovou skupinu – od školních dětí a mladých absolventů, přes již zmiňované ženy na rodičovské dovolené, zaměstnance zvažující další profesní rozvoj až po dlouhodobě nezaměstnané. V neposlední řadě jsou kurzy určeny také profesionálům – kariérovým poradcům, lektorům osobního rozvoje či HR specialistům. Pokud totiž chceme podporovat naše klienty v seberozvoji, musíme mít v prvé řadě „pod kontrolou“ náš vlastní rozvoj. My v EKS vycházíme z principu: pokud chceme cokoli realizovat s klienty, musíme to nejprve vyzkoušet sami na sobě a věřit, že to v praxi opravdu funguje.

Jaká je naše zkušenost?

V EKS připravujeme kurzy, které jsou inspirovány metodou CH-Q již několik let. V posledním roce patří mezi naše klienty převážně rodiče malých dětí a dlouhodobě nezaměstnaní, pro které pořádáme několikadenní intenzivní kurzy skupinového poradenství.

Právě tyto dvě cílové skupiny často čelí při návratu do zaměstnání nejrůznějším bariérám. Na kurzech se například setkáváme s klientkami, které se nemohou vrátit na své původní místo a přitom nemají konkrétní představu, co by mohly dělat. Dlouhodobě nezaměstnaní pak už mnohdy ztratili motivaci práci hledat. Obě tyto skupiny spojuje pocit, že vlastně nemají co nabídnout, a nízké sebevědomí. Například účastnice kurzu Renata svou situaci při zahájení kurzu popsala takto „S prvním synem jsem strávila na rodičovské dovolené téměř 3 roky. Během té doby jsem si uvědomila, že už nemám chuť vracet se k původnímu zaměstnavateli. Zároveň jsem ale vůbec nevěděla, co vlastně od budoucnosti očekávám a jakou práci hledám. Docela dlouhou dobu jsem v tom plavala. Měla jsem pocit, že vlastně už nic neumím, a moje sebevědomí bylo na nule.“

Z hlediska znalostí a zkušeností nelze dobu strávenou na rodičovské dovolené vnímat jako promarněný čas. Péče o dítě člověka naučí, jak si organizovat a plánovat čas ve velmi nestabilních podmínkách. Jinými slovy, ženy na rodičovské dovolené si rozvíjí schopnosti, jako je time management, krizový management, flexibilita, kreativita, adaptabilita, organizační schopnosti, stress management, schopnost plánovat, a řadu dalších. Pokud někdo tyto dovednosti ovládá ve svém osobním životě, může je celkem snadno využít i ve své profesi. Obdobně se lze podívat na jakékoliv období v našem životě, například i na dobu nezaměstnanosti – většina nezaměstnaných se i nadále věnuje svým koníčkům a plní běžné denní povinnosti atd.

Mapování kompetencí krok za krokem

V kurzech se speciálně zaměřujeme na zlomové okamžiky, učící se momenty, úspěchy malého i většího rázu. Společně s účastníky hledáme, jaké silné stránky, dovednosti či znalosti v průběhu života získali. Prostřednictvím pátrání ve vlastní minulosti objevujeme možná již zapomenuté dovednosti, které nás v životě formují. Prostřednictvím sebereflexe si účastníci za podpory lektorky i skupiny postupně uvědomují své kompetence, které dokládají osobním portfoliem vč. konkrétních příkladů z jejich života.

Dalším krokem je ujasnění „co chci a jak toho mohu dosáhnout“. V této fázi často využíváme různé metody pro stanovování cílů, sestavení akčního plánu nebo srovnávání osobních a životních hodnot. Když má totiž člověk jasnou představu, kam by se chtěl v životě dále posouvat, lépe plánuje, o jakou práci se ucházet nebo do jakých kurzů investovat.

CH-Q je tedy ucelený poradenský systém s jasným cílem. Na konci celého procesu se z absolventů stávají lidé, kteří vědí:

  • čeho chtějí ve svém profesním životě dosáhnout a jaké kroky by měli podniknout
  • jaké jsou jejich silné stránky i jejich osobní limity
  • odkud čerpat energii a sebejistotu k profesnímu posunu
  • podle čeho se rozhodnout na „životních křižovatkách“
  • že za svůj život nesou odpovědnost jen oni sami

A jaké metody se nám v praxi osvědčily?

Aktivity v kurzu jsou voleny tak, aby zapojovaly emoce i kreativitu, v celém procesu hraje velkou roli práce se zpětnou vazbou. Z našich zkušeností s realizací skupinového poradenství se ukazuje, že právě respektující přístup a podpora účastníků v rámci skupiny navzájem má velký vliv na zvýšení sebedůvěry účastníků, motivace aktivně řešit svou situaci a celkově vede ke změně nevhodného životního stylu dlouhodobě nezaměstnaných.

Mezi vyzkoušené kreativní techniky pro hledání silných stránek patří např. „malovaný životopis“ (vizualizace životních zkušeností) nebo „návrat ke kořenům“ (hledání podstaty pro aktivity, které klienta bavily v dětství). U dospělých je velkou výhodou, že mají za sebou delší historii, a lze tedy hodně čerpat z jejich předchozích zkušeností. Další naší oblíbenou aktivitou jsou tzv. „motivační hry“. Při této práci využíváme obrázkové karty a další kreativní techniky (např. metafory či modelování) a jejich cílem je hlubší sebepoznání. Zaměřujeme se na odhalení vlastních motivů, životních priorit a hodnot, které si pak klient s podporou lektora i skupiny zasazuje do kontextu vlastního života a kariérního rozvoje.

U těchto aktivit považujeme skupinová setkávání za přidanou hodnotu, protože účastníci a účastnice zde mají možnost lépe si uvědomit vlastní jedinečnost a porovnat vlastní zkušenost s ostatními členy a členkami skupiny.

A jak kurzy hodnotí naši účastníci a účastnice?

„Naučila jsem se ocenit sama sebe. Kurz pro mě byl hezká příležitost pochopit svá přání, své sny, uvědomit si své silné a slabé stránky.“ Olga, matka na rodičovské dovolené.

„Pro mě bylo důležité, že jsem se naučil reálnějšímu sebehodnocení. Od neustálého vnitřního kritika jsem se posunul směrem k pozitivnějšímu pohledu na sebe a své dovednosti.“ Ivan, nezaměstnaný ze Středočeského kraje.

Kurzy skupinového kariérového poradenství probíhají v rámci projektu „Hledejme po-volání“, který je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.

Markéta Cudlínová,
lektorka a kariérová poradkyně EKS
 

EKS se specializuje na vzdělávání a poskytování kariérového poradenství. V nabídce EKS je odborné vzdělávání i rozvoj tzv. měkkých dovedností, skupinové kariérní poradenství i individuální konzultace. Svoje kurzy přizpůsobuje potřebám cílové skupiny, mezi klienty EKS jsou lidé, kteří řeší kariérní změnu, mladí rodiče připravující se na návrat z rodičovské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní i profesionálové z řad sociálních pracovníků, učitelů a kariérových poradců. Jsme držiteli ocenění Národní cena kariérového poradenství za rok 2012 a 2013.Sdílet text:


Podobné zprávy

Inspirace Firmy potřebují zaměstnance. Dejme jim je
Inspirace Inspirace ze světa kariérového poradenství
O čem se mluví Internetové poradenství v podpoře zdraví osob s postižením a jejich blízkých na příkladu iPoradny.cz v Olomouci
O čem se mluví Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými
Inspirace Jak nalézt svůj pevný bod v tekuté době? Tipy pro skupinové kariérové poradenství


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: jedna

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace