Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Recenze »

Hynek Jeřábek a kol.

Mezigenerační solidarita v péči o seniory

ilustrační foto

Vydáno před 9 lety

Praha: Sociologické nakladatelství (Slon), 2013.

Kniha Mezigenerační solidarita v péči o seniory přináší ucelené poznatky, které byly získány v rámci tří obsáhlých výzkumných šetření. Tato šetření probíhala v českém prostředí v rozmezí let 2006 až 2012. Jednotlivé výzkumy na sebe sice zcela nenavazovaly, zabývají se ale velmi podobnými tématy, která dohromady tvoří jeden komplexní celek. Toho se kolektiv autorů pokusil využít a spojil výsledky těchto tří studií do jednoho komplexního díla.

Tento komplex výzkumných studií se velkou měrou dotýká tématu, které může vyvolávat u mnohých čtenářů silné emoce. Již při prvních řádcích si nutně začnete klást otázky, jak byste na položky ve výzkumném šetření odpovídali vy. Očekává se, že čtenáři budou nejen studenti oborů, které označujeme jako pomáhající profese, ale také aktéři již vykonávající určité pečovatelské služby. Nemusí jít ale nutně o profesionály, velkou měrou se kniha týká právě pečovatelů-laiků, bez jakéhokoli rozsáhlejšího vzdělání v této oblasti. Pro tuto skupinu čtenářů může kniha posloužit ne jako výukový materiál, ale spíše jako útěcha na jejich cestě nelehké úlohy pečovat o svého bližního, který je na nich více či méně závislý.

Dílo velmi detailně popisuje postupně všechny tři výzkumy, od samého počátku až do konce, včetně jejich výsledků a vyvozených záměrů. Krátký úvod tvoří teoretická základna, ze které výzkumníci vycházeli, a následuje popis jednotlivých výběrových vzorků. Dále je každá část uvedena základními východisky, díky kterým byly formulovány výzkumné otázky a hypotézy, společně s operacionalizací všech zkoumaných konstruktů. Postupně se tak dozvídáme, na základě čeho vlastně výzkumníci v kvantitativní části pokládali právě takové otázky, které byly ve výzkumu použity, popř. jakým směrem byly vedeny otevřené rozhovory v části kvalitativní.

Díky tomu, že jsou kapitoly velmi dobře strukturované a s logickou posloupností, je čtenář schopný dobře se v knize orientovat a vybrat si právě to, co ho zajímá. Pro laického čtenáře může být mnohdy obtížné vyznat se v poměrně rozsáhlých detailech výzkumů – např. podle čeho byl stanovován výzkumný vzorek, jak se vytvářely datové matice. Tyto informace na druhou stranu rozhodně ocení kovaní výzkumníci, např. sociologové, metodologové výzkumu nebo kdokoliv, kdo se k výzkumu podobného ražení teprve chystá. Pokud se na knihu podíváme očima sociálního pracovníka, setkáme se s několika odlišnými tématy. Pokud jde o odborníka, který pracuje v respitní péči, poskytne mu kniha větší možnost nahlédnout do duší těch, kteří pro své blízké tuto péči využívají. Druhé téma může být orientováno přímo na ty pracovníky, kteří se setkávají se seniory, již jsou nějakým způsobem odkázaní na péči svých blízkých. Pro ně je kniha spíše orientační nahlédnutí za obyvateli druhého břehu, se kterými se tak často a blízce nesetkávají – samotnými pečovateli.

Poslední skupinou jsou sociální pracovníci, kteří pracují spíše s mladší generací. Těm kniha může sloužit jako nástroj poznání budoucna, na které budou své svěřence připravovat.

Kniha je doplněná o DVD, na kterém si lze projít všechny testové baterie, které byly při výzkumech využívány. Dále jsou zde k pročtení také struktury hloubkových rozhovorů a instruktáže k focus groups. Kdokoliv se tedy může detailně zamyslet nad tím, jak by na dané otázky odpovídal.

Eva Švecová,
školní psycholožka a
studentka sociální pedagogiky


Sdílet text:


Podobné zprávy

Fakta, dokumenty, legislativa Stereotypy o stáří na druhou? Laické, expertní a prevalentní diskurzy stárnutí v českém kontextu
O čem se mluví Senioři jako snadné oběti. Nejčastěji čelí krádežím a podvodům
Inspirace Příklady dobré praxe z Domova Korýtko
Akademické články Mezigenerační spravedlnost a solidarita (názory studentů sociální pedagogiky)
Akademické články Nevidomé matky a jejich vidomé děti


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: dva

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace