Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2008/4 - Duchovní dimenze sociální práce »

Role sociálních pracovníků v prostředí státních organizací

Pavel Horák

Medailon autora:

PhDr. Pavel Horák, PhD., je odborným asistentem na katedře sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Výzkumně se zabývá zejména aspekty institucionálního prostředí státních organizací veřejné a sociální politiky a samotným vnitro-organizačním fungováním státních byrokratických organizací. Svůj zájem zaměřuje na vliv institucionálních podmínek organizací a politik na realizaci intervencí státní politiky veřejné a sociální politiky (empiricky především politiky trhu práce). Vedle výuky sociologie pro sociální politiku a sociální práci vyučuje předměty zaměřené na sociálně deviantní jevy, organizační kulturu a projektování institucí sociální práce.

Abstrakt:

V předloženém článku se snažíme upozornit na skutečné důvody často kritizovaného neosobního a neprofesionálního chování státních úředníků / sociálních pracovníků v průběhu jejich jednání s konkrétními uživateli služeb. Tvrdíme, že příčiny těchto jednání bychom měli hledat v náročnosti pracovního prostředí, ve kterém pracují, jakož i v komplexnosti, nejednoznačnosti a mnohdy i konfliktnosti vnějšího institucionálního prostředí zaměstnávajících organizací, které ovlivňují jejich rozhodování. Naším cílem je pokud možno co nejkomplexněji vystihnout povahu moderních státních organizací v oblasti sociální politiky a práce, jakož i vysvětlit postavení a roli sociálních pracovníků v průběhu samotného procesu poskytování služeb. V této souvislosti využíváme k vymezení státních organizací konceptu byrokracie a jeho kritiky a identifikujeme veškeré klíčové aktéry, kteří jakkoli ovlivňují proces implementace a výsledné realizace sociálních služeb. Největší důraz klademe právě na liniové (sociální) pracovníky, u kterých byl empiricky prokázán mimořádný vliv na výslednou podobu realizované politiky. Tyto aktéry vymezujeme pomocí konceptu street-level byrokracie a rozlišujeme odlišné způsoby jejich chování na základě toho, jak moc jsou ovlivněny principy byrokracie, profesionalismu, byroprofesionalismu anebo manažerismu.

Klíčová slova:

role sociálních pracovníků, prostředí státních organizací, sociální služby, street-level byrokracie, sociální práce, byrokracie, profesionalismus, byroprofesionalismus, manažerismus

s. 106 - 123Podobné články

Akademické články Sociální práce na úřadech práce – od stresu k bezmoci?
Inspirace Prevence rizikových jevů dětí a dospívajících z pohledu OSPOD a neziskových organizací
O čem se mluví Podmínky pro výkon sociální práce na Úřadě práce ČR očima sociálního pracovníka
Akademické články Towards Staying at Home. Could Domiciliary Services be a Possible Way?
Akademické články Binární imaginace sociální práce. Sociální práce jako „tichá“ profese, nebo morfogenetická společenská instituce?


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace