Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/2 - Sociální práce s umírajícími »

Motivační systém konkrétní neziskové organizace s ohledem na potřeby zaměstnanců

Eva Kubáčková

Medailon autora:

Mgr. Eva Kubáčková je absolventkou Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty sociálních studií (2009), magisterského studijního programu Sociální práce a sociální politika, specializace Personální management, a bakalářského studijního programu Mediální studia a žurnalistika. V současnosti pracuje jako asistentka generálního ředitele v projekční a inženýrské firmě v Brně.

Abstrakt:

Tato stať se zabývá srovnáním míry shody motivačních prvků využívaných či přítomných v postupech a dokumentech konkrétní neziskové organizace s reálnými potřebami jejích zaměstnanců. Do výzkumu byli zahrnuti řadoví zaměstnanci a vedoucí pracovníci na různých úrovních organizační hierarchie. Použitými technikami sběru dat byly polostrukturované rozhovory, standardizované dotazníky a analýza formálních dokumentů organizace. Polostrukturovanými rozhovory se zaměstnanci a vedoucími pracovníky organizace a analýzou formálních dokumentů autorka této stati zjišťovala přítomnost a uplatňování motivačního systému či jeho prvků v řízení organizace. Administrováním dotazníků a rozhovory dále ověřila reálné motivační potřeby zaměstnanců. V závěru stati je zodpovězena hlavní výzkumná otázka, získaná data jsou interpretována a v diskusi jsou připojena také doporučení pro praxi.

Klíčová slova:

motivace, motivace práce, teorie motivace, potřeby zaměstnanců, neziskový sektor

s. 124 - 137Podobné články

Inspirace Motivačný tréning väzneného pred jeho prepustením na slobodu
Fakta, dokumenty, legislativa Předčasné odchody ze vzdělávání: příčiny a finanční dopady ve světle výzkumů Agentury pro sociální začleňování
Akademické články Psychologické aspekty dobrovolnictví v kontextu sociální práce
Inspirace Dobrovolníci a „uprchlická krize“
O čem se mluví Sociálna práca v neziskovom sektore


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace