Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/1 - Výzkum pro praxi v sociální práci »

Integrovaná tvorba poznatkov v sociálnej práci a pre sociálnu prácu

Kvetoslava Repková

Medailon autora:

Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., je riaditeľkou Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Výskumne sa venuje otázkam zdravotného postihnutia, dlhodobej starostlivosti o odkázané staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, s osobitným dôrazom na ochranu práv neformálne opatrujúcich osôb. Je vysokoškolskou učiteľkou v odbore sociálna práca s bohatou publikačnou činnosťou. Je národnou koordinátorkou spolupráce a členkou Správnej rady Európskeho centra pre sociálnu politiku a výskum vo Viedni a zastupuje Slovensko vo viacerých projektových európskych tímoch k problematike zdravotného postihnutia a dlhodobej starostlivosti (napr. projekty ANED, INTERLINKS).

Abstrakt:

Príspevok sa zaoberá modelom integrovanej tvorby poznatkov v sociálnej práci a pre potreby sociálnej práce, ktorý vychádza z jej reflexívnej vnútornej podstaty a zo špecifického prepojenia teórie/výskumu a praktickej činnosti v tejto disciplíne. Popisuje východiská integrovanej tvorby poznatkov založenej na spolupráci výskumníkov/čok s poskytovateľmi služieb sociálnej práce, ich užívateľmi, ale aj s ďalšími kľúčovými aktérmi pôsobiacimi v sociálnej politike. Autorka sa v príspevku zameriava na osobitné postavenie sociálnych pracovníkov a pracovníčok v integrovaných tímoch, na ich mediačnú pozíciu a úlohu posilňovania užívateľov/liek služieb sociálnej práce k rovnocennej účasti na činnosti takýchto tímov. V závere autorka stručne informuje o skúsenostiach, ktoré má Inštitút pre výskum práce a rodiny v Bratislave, v ktorom pracuje, s angažovaním zástupcov/kýň mimovládneho sektora vo výskume zdravotného postihnutia a dlhodobej starostlivosti o staršie odkázané osoby v rámci integrovaných výskumných tímov.

Klíčová slova:

reflexívnosť sociálnej práce, integrovaná tvorba poznatkov, posilnenie užívateľov, integrované výskumné tímy

s. 28 - 34Podobné články

Akademické články Nový zákon o sociálnej práci na Slovensku: retrospektíva, perspektívy a otázniky
Akademické články Skúsenosť s onkologickou chorobou ako faktor ovplyvňujúci postoj študentov sociálnej práce k onkologickej sociálnej práci
Akademické články Participatívny prístup v sociálnej práci – ambiciózny projekt slovenskej sociálnej administratívy
Akademické články Podiel sociálnej práce na prekonaní dôsledkov nezamestnanosti
O čem se mluví Dějiny české sociologie


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace