Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/1 - Výzkum pro praxi v sociální práci »

Případové vedení / case management ve světle postmoderního kolaborativního přístupu

Pavel Nepustil

Medailon autora:

Mgr. Pavel Nepustil, DiS., vystudoval sociální práci na VOŠS v Prachaticích, psychologii na FF MU v Brně a v současnosti dokončuje doktorský studijní program Sociální psychologie na FSS MU. Je zakládajícím členem skupiny Narativ (www.narativ.cz), věnující se postmoderním směrům v terapii a poradenství. Pracuje v brněnském Sdružení Podané ruce, o. s., jako vedoucí Kontaktního centra Vídeňská a agentury Pasáž, zároveň koordinuje pracovní skupinu a tým projektu Case Management. Za podpory Fulbrightovy nadace studoval kolaborativní přístup v Houston Galveston Institute a stál u zrodu prvního mezinárodního vzdělávacího programu v kolaborativním přístupu, který je prostřednictvím skupiny Narativ aktuálně nabízen i v České republice.

Abstrakt:

Cílem příspěvku je poukázat na některé prvky postmoderního kolaborativního přístupu (collaborative approach), které mohou reagovat na současná dilemata případového vedení (case managementu) v sociální práci. Krátce nastiňuji filozofické pozadí kolaborativní praxe, její základní principy a uplatnění. Podobně popisuji případové vedení, včetně kontextu jeho rozvoje ve světě i v České republice. Následně poukazuji na možnosti propojení obou přístupů, přičemž vycházím z identifikovaných nedostatků metody případového vedení ve Spojených státech, jak je popisuje Cnaan (1994), a předkládám možnosti kolaborativní praxe v reakci na tyto nedostatky.

Klíčová slova:

kolaborativní přístup, postmodernismus, případové vedení

s. 74 - 80Podobné články

Akademické články User of Social Services in Postmodern Times
Fakta, dokumenty, legislativa Otazníky okolo případových konferencí
Akademické články Kritická sociální práce – příležitosti a výzvy. Pracovník tváří v tvář člověku hledajícímu pomoc
Akademické články Expertní a participativní přístupy v kontextu supervize
Fakta, dokumenty, legislativa Antiopresivní přístupy v sociální práci s rodinami


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace