Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/3 - Individuální plánování v sociální práci »

Sledování změn v prožívání pracovníků v průběhu zavádění individuálního plánování služby v pobytovém zařízení pro seniory

Zuzana Havrdová, Martina Procházková

Medailon autora:

PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., se od roku 1990 angažovala v rozvoji sociálních služeb, vzdělávání sociálních pracovníků a vzniku standardů kvality. Od roku 1995 vyučuje a provádí supervizi týmům, supervizorům a inspektorům kvality. Vede magisterský obor řízení a supervize na UK FHS.

Mgr. Martina Procházková vystudovala obor sociální práce a řízení a supervize v sociálních organizacích UK FHS. Od roku 1998 se zabývala aktivizačně terapeutickými programy v zařízeních pro seniory. V současné době se stará o zavádění Standardů kvality sociálních služeb do pobytových služeb. Ve své soukromé praxi se specializuje na systemický koučink.

Abstrakt:

Autorky popisují změny v prožívání pracovníků v průběhu zkušenostně pojatého vzdělávání v individuálním plánování ve vybrané pobytové službě pro seniory. Deskriptivně pojatým kvalitativním výzkumem za pomoci rozhovorů a záznamů ze supervize identifikovaly dvě skupiny kategorií, které mohou být interpretovány nejen jako individuální změny, ale také jako kulturní změny k „novému přístupu“ narýsovanému profesionálním konceptem individuálního plánování v sociálních službách.

Klíčová slova:

kultura organizace, změna, individuální plánování, kvalitativní výzkum, pobytové služby pro seniory

s. 67 - 76Podobné články

O čem se mluví Individuální plánování – utajovaná síla sociální práce
Akademické články Role klíčového pracovníka v domově pro seniory
Akademické články Plánování péče v závěru života v pobytových sociálních službách pro seniory
Fakta, dokumenty, legislativa Individuální plánování sociálních služeb: legislativa a praxe
Akademické články Využití biografické anamnézy při individuálním plánování s osobami s Alzheimerovou nemocí v domovech pro seniory: příklady dobré praxe?


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace