Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2014/3 - Sociální práce a soudobá společnost »

Digitální exkluze: dimenze sociální exkluze v informační společnosti

Vladislava Vondrová

Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Vladislava Vondrová vystudovala sociální antropologii a následně obory Sociální politika a sociální práce a Veřejná politika a lidské zdroje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je doktorskou studentkou sociální práce tamtéž. Zabývá se sociálním vyloučením, sociální prací s dospívajícími a mladými dospělými a vlivem aspektů postmoderní společnosti na sociální práci. Od roku 2008 působí v brněnských nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež na různých pozicích. Zapojuje se do projektů a vytváří projekty, které cílí na mladé dospělé.

Abstrakt:

Stať je příspěvkem k diskusi současných diskurzů v sociální práci z perspektivy konceptu informační společnosti. Na informatizaci společnosti je nahlíženo jako na jeden z charakteristických procesů postmoderního světa. Téma tohoto textu nahlížím z ekologické perspektivy, která mi nabízí vhodnou paralelu. Otázkou, na kterou si klade za cíl stať odpovědět, zní: Jaké potřeby vyplývají z digitální exkluze pro sociální práci? K odpovědi postupuji skrze rozbor jednotlivých dimenzí sociální exkluze, obohacených o rozměry digitální – tedy nabízím úvahy o tom, jak se informační a komunikační technologie spolu s digitalizací řady procesů promítají do tradičních dimenzí sociálního vyloučení a jak mohou ovlivňovat již zažívané sociální vyloučení v jednotlivých dimenzích. V závěru přináším přehled oblastí, o kterých se domnívám, že by se jimi měla sociální práce v soudobé společnosti zabývat ve vztahu k sobě samé tak, aby mohla následně adekvátně a s větší jistotou podporovat své klienty ve zvládání nároků soudobé společnosti.

Klíčová slova:

sociální vyloučení, informační společnost, digital divide, digitální exkluze, sociální práce, zvládání, sociální fungování

s. 81 - 101Podobné články

Akademické články Proměny sociální práce v informační společnosti: reflexe sociálních pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Akademické články Podporování resilience rodin prostřednictvím projektu Asistent do rodiny
Akademické články Sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na prevenci sociálních patologií v praxi – České Budějovice
Akademické články Institucionalizace jako překážka sociální inkluze osob se zdravotním postižením
Akademické články Resilience v sociální práci s rizikovou mládeží


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace