Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/1 - Sociální práce a sociální služby »

Nový zákon o sociálnej práci na Slovensku: retrospektíva, perspektívy a otázniky

Andrej Mátel, Milan Schavel

Medailon autora:

Doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof., je vysokoškolským pedagógom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Špecializuje sa na profesijnú etiku, sociálnu patológiu, teóriu a metódy sociálnej práce. Je členom akreditačnej komisie MPSVaR SR. V praxi sociálnej práce sa venuje komplexnej pomoci obetiam domáceho násilia, poradenstvu a supervízii.

Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ako riaditeľ Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov. V rámci pedagogickej činnosti sa venuje sociálnej prevencii, sociálnemu poradenstvu, supervízii, celoživotnému vzdelávaniu sociálnych pracovníkov. V rokoch 2006–2012 bol predsedom Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. Aktívne sa angažuje pri kreovaní profesijného statusu sociálnych pracovníkov na Slovensku.

Abstrakt:

V júli 2014 bol na Slovensku schválený nový legislatívny rámec pre sociálnu prácu. Ašpiráciou zákona o sociálnej práci je utvorenie lepšieho profesionálneho zabezpečenia výkonu sociálnej práce. Jeho hlavným cieľom je podpora profesionalizácie výkonu sociálnej práce, a to najmä ustanovením nevyhnutných kvalifikačných predpokladov a zriadením Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Príspevok prináša informácie o procese tvorby zákona a kritickú reflexiu jeho perspektív, vrátane predostretia otázok, ktoré nový zákon vyvoláva.

Klíčová slova:

sociálna práca, sociálny pracovník, asistent sociálnej práce, komora, zákon o sociálnej práci

s. 66 - 78Podobné články

Akademické články Terénna sociálna práca na Slovensku
Akademické články Podiel sociálnej práce na prekonaní dôsledkov nezamestnanosti
Akademické články Skúsenosť s onkologickou chorobou ako faktor ovplyvňujúci postoj študentov sociálnej práce k onkologickej sociálnej práci
Akademické články Participatívny prístup v sociálnej práci – ambiciózny projekt slovenskej sociálnej administratívy
O čem se mluví Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace