Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2008/3 - Podniková sociální práce »

Od uklízečky až po generálního ředitele: genderové režimy v pracovní organizaci

Kateřina Machovcová

Medailon autora:

Mgr. Kateřina Machovcová studuje doktorský studijní program sociální psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se především problematikou rovných příležitostí žen a mužů v zaměstnání.

Abstrakt:

Podniky jsou často chápány jako genderově neutrální prostředí, poskytující zdánlivě rovné šance ženám i mužům. V článku je přijímáno porozumění genderovanosti sociálních struktur vycházející z prací Sandry Harding a Joan Acker a je použito s cílem identifikovat genderové režimy vybrané pracovní organizace. Provedená kvalitativní studie zahrnuje vybrané aspekty personální politiky a firemní kultury a analyzuje je z hlediska genderu. Jedná se o: obecné nároky a organizaci pracoviště, hierarchické uspořádání pracovního prostředí, mechanismy náboru a výběru zaměstnaných, způsoby hodnocení a neformální komunikaci. Po uvedení příkladů zjištěných v rámci případové studie jsou v závěru textu formulována možná doporučení pro zaměstnavatele, kteří se rozhodli uplatňovat principy rovných příležitostí.

Klíčová slova:

gender, zaměstnavatelé, genderová struktura organizace, re/produkce genderových vztahů

s. 53 - 63Podobné články

Akademické články Feministické proudy v sociální práci ve vztahu k možnosti redefinovat genderové role v české společnosti
Akademické články Harmonizace práce a rodiny a role zaměstnavatelů? Teoretická východiska
Akademické články Dobrovolnictví v hospicích
Akademické články Child Protection and Gender-Based Violence: How to Prevent the Risk of Secondary Victimization
Akademické články Identita a kultura organizace. Vyhledávání a přijímání zaměstnanců Charity s ohledem na její identitu


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace