Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/6 - Sociální práce a neformální péče »

Profesionalita sociálních pracovníků: Známka kvality, anebo procedurální berlička?

Roman Baláž

Medailon autora:

Mgr. Roman Baláž, Ph.D., je výzkumníkem Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci FSS
MU a odborným asistentem na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU. Zaměřuje
se na problematiku institucionalizace sociální práce, pracovních podmínek sociální práce
a organizačních podmínek integrace migrujících v ČR.

Abstrakt:

Předkládaný empirický text hledá odpovědi na otázku: „Jak sociální pracovníci konstruují profesionalitu sociálních pracovníků?“ Pro zodpovězení otázky byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Výzkumnou metodou je interpretativní analýza významu, která metodicky a konceptuálně čerpá z kombinace kritické diskursivní psychologie a post-strukturalistické diskursivní analýzy. Při rozboru dat je užito analytických konceptů interpretačních repertoárů, subjektových pozic a limitních typů. Nástrojem sběru dat jsou hloubkové individuální i dvojité rozhovory a skupinové diskuse s celkem osmnácti sociálními pracovníky. Profesionalita sociálních pracovníků získává v konstrukcích respondentů dvě možné podoby. Za prvé, podobu procedurální berličky, jejímž úkolem je podpořit sociální pracovníky při zvládání nejistoty při práci s klienty, anebo zakrýt bezradnost či nezájem sociálních pracovníků o klienty. Za druhé, podobu určité známky kvality sociálních pracovníků, kterou jim uděluje systém, anebo klienti. Závěry práce přispívají diskusi o profesionalizaci sociální práce v ČR tím, že nabízí porozumění, proč sociální pracovníci mohou o profesionalitu usilovat a proč ji mohou odmítat.

Klíčová slova:

profese, profesionalizace, sociální práce, kvalitativní výzkum, diskursivní institucionalismus, diskursivní analýza, systém, procedury, životní svět, zapojení, participace

s. 131 - 151Podobné články

Akademické články Nedefinovaná profesionalita: Vztah diskursů spirituality a profesionality v sociální práci v soudobé odborné literatuře
O čem se mluví Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci
Fakta, dokumenty, legislativa Aktuálne trendy nového medzinárodného etického kódexu
Fakta, dokumenty, legislativa Soukromé praxe sociálních pracovníků v ČR. Realita blízké budoucnosti, nebo utopie?
O čem se mluví Zpřístupnili jsme plné verze časopisů vydaných v roce 2014


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace