Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/3 - Praktické užití teorie v sociální práci »

Zhodnocení efektivity programu Pět P

Bohdana Břízová

Medailon autora:

Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., pracuje od roku 2002 jako odborný asistent pro sociální práci se zaměřením na dobrovolnickou činnost na katedře supervize a odborné praxe ZSF JU a na Ústavu sociální práce ZSF JU. Kromě výukové a publikační činnosti se 10 let věnuje sociálně preventivnímu programu Pět P a managementu dobrovolnictví.

Abstrakt:

Autorka představuje sociálně preventivní program Pět P, jeho principy a pravidla. Věnuje se také evaluační metodě POE, vysvětluje její používání. Cílem výzkumu bylo zjistit efektivitu programu Pět P za posledních 5 let fungování. Dotazníky metody POE byly shromážděny ze čtyř měst České republiky a k jejich vyhodnocení bylo užito statistické zpracování. Z výsledků je zřejmé, že největší přínos pro dítě je v oblasti sebedůvěry, schopnosti vyjadřovat pocity, dále v zájmu o nové věci a v dostatku kamarádů. Bylo dokázáno, že vztah dítěte a dobrovolníka je přínosnější, pokud trvá déle než povinnou jednoroční dobu.

Klíčová slova:

program Pět P, dobrovolník, dítě, metoda POE

s. 143 - 151Podobné články

O čem se mluví Rodiče zdravotně postižených dětí zažívají místo euforie z příchodu dítěte stres z častých vyšetření a obavy z budoucnosti. Pomoci má mezioborová spolupráce odborníků
Inspirace Romodrom a jejich posuzování připravenosti do projektu "Bydlím, tedy jsem"
Akademické články Dobrovolnictví jako nepostradatelný nástroj podpory sociální inkluze
Akademické články Mediace jako metoda sociální práce, nebo samostatný vzor jednání?
Akademické články Profesiogram jako podklad pro konstrukci vzdělávacích programů


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace