Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2016/6 - Sociální práce a násilí na ženách »

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie na Slovensku – analýza dát a prínosu po roku fungovania

Barbora Holubová, Mária Ďurčíková

Medailon autora:

Mgr. Barbora Holubová, PhD., je absolventkou katedry sociológie Univerzity Komenského v Bratislave (2005), kde v roku 2013 získala doktorský titul. Zaoberá sa výskumom a politikami rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách. Je autorkou alebo spoluautorkou viacerých správ a analýz prevalencie a administratívnych údajov v oblasti násilia na ženách.

 Mgr. Mária Ďuríčková vyštudovala sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Počas päťročného vysokoškolského štúdia pracovala ako dobrovoľníčka v detských domovoch. Absolvovala 190hodinový výcvik v oblasti násilia páchaného na ženách. V roku 2015 pracovala ako poradkyňa a neskôr ako vedúca poradkýň na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie.

Abstrakt:

Na Slovensku bola vo februári 2015 zriadená Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (NLŽ). Teoretickými východiskami práce na linke sú minimálne štandardy Rady Európy pre poskytovanie špecializovanej podpory ženám so skúsenosťou s násilím a feministická sociálna práca. V roku 2015 bolo zaznamenaných 6700 prichádzajúcich volaní. Z toho bolo okamžite prijatých 74,3 % hovorov. Prijatých hovorov od žien so skúsenosťou s násilím bolo 2829, čo predstavuje 495 žien a priemerne 5,7 hovoru na jednu ženu. Najčastejšie volali ženy vo veku 31‒39 rokov, žijúce v násilnom vzťahu do 5 rokov. Partnerské násilie tvorilo 85,7 %. Ženám boli najčastejšie poskytnuté kontakty na mimovládne organizácie, posilňujúci rozhovor alebo asistencia pri hľadaní bezpečného ubytovania. V kazuistikách bola identifikovaná rôznorodosť foriem a vzorcov násilia, ktoré manželia/partneri voči ženám používajú na udržanie kontroly. Prácou na linke bolo možné identifikovať nedostatkovosť, ako aj kvalitu nadväzujúcich služieb podpory a pomoci.

Klíčová slova:

krízová linka, rodovopodmienené násilie, ženy, zhodnotenie efektívnosti

s. 24 - 44Podobné články

O čem se mluví Užitek, respekt a krása v poradenství na hospicové lince
O čem se mluví Profesionální pomoc je velmi složitá záležitost
Inspirace „Stačia Vám stanovy a kolok“
Akademické články Od naivného entuziazmu po racionálny konštruktivizmus v preventívnych programoch
Akademické články Násilie páchané na rómskych ženách v partnerských vzťahoch


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace