Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/2 - Prevence v sociální práci »

Od naivného entuziazmu po racionálny konštruktivizmus v preventívnych programoch

Denisa Vargová, Eva Mydlíková

Medailon autora:

PhDr. Denisa Vargová pôsobí v Centre Slniečko, n. o., Nitra ako vedúca sociálna pracovníčka zariadení pre detské a ženské obete domáceho násilia. Od roku 2017 je externou doktorandkou na  Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave a dlhoročne spolupracuje s Centrom Slniečko,n. o., v oblasti supervízie a výskumu.

Abstrakt:

CIEĽOM príspevku je demonštrovať na príklade dvoch výskumov a dvoch preventívnych programov význam aplikačného potenciálu výskumných zistení pre účinnejšiu implementáciu programu prevencie násilia páchaného na deťoch a deťmi. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Primárna prevencia zohráva dôležitú sociálno-ekonomickú a psychologickú spoločenskú funkciu v rozvoji „zdravej“ populácie detí, s dôrazom na skorú implementáciu už v predškolskom veku. Jej správne „nasadenie“ je významné pre rozvoj vytvárajúcej sa osobnosti dieťaťa a jeho sociálnych kompetencií, preto je opodstatnená potreba vypracovávania preventívnych programov už pre predškolákov a ich zaradenie do školského systému. METÓDY: Obsahová analýza výsledkov dvoch výskumov a ich aplikačného potenciálu pre využitie v preventívnej praxi. VÝSLEDKY: Aby bol preventívny program účinný, musí rešpektovať špecifiká skupiny prijímateľov preventívneho programu, ktoré sa dajú výskumne zistiť. Výskumníci a preventisti pri dodržaní istých zásad kooperácie dokážu vytvoriť veľmi efektívny preventívny program aj v tak citlivej oblasti, akou je násilie na deťoch. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Pri vzájomnom rešpektovaní sa môžu výskumníci a preventisti vypracovať veľmi účinné preventívne programy pre deti a mládež už vo veku od 3 rokov až po adolescenciu, a tak eliminovať spoločenské aj individuálne dôsledky násilia páchaného na deťoch a deťmi.

Klíčová slova:

výskum, preventívny program, násilie, deti, role, účinnosť

s. 22 - 30Podobné články

Akademické články Some Components and Dynamics of School Social Work Practice in a North American Context
Akademické články Národná linka pre ženy zažívajúce násilie na Slovensku – analýza dát a prínosu po roku fungovania
Akademické články Násilie páchané na rómskych ženách v partnerských vzťahoch
Fakta, dokumenty, legislativa Politický a právny rámec problematiky násilia páchaného na ženách v reflexii služieb na podporu žien zažívajúcich násilie
Akademické články Zhodnocení efektivity programu Pět P


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace