Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/3 - Kritické perspektivy v sociální práci »

Kritická reflexe konstrukce mateřství a otcovství v sociální práci s rodinou

Barbora Gřundělová

Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS., je interní doktorandkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity a odbornou asistentkou na Katedře sociální práce FSS OU. Vystudovala obor Sociální práce a obor Veřejná politika a lidské zdroje na FSS MU. Ve svém disertačním výzkumu se zabývá genderovými předsudky a stereotypy v praxi sociální práce, genderovou kompetencí sociálních pracovnic a pracovníků a sociální prací s rodinou.

Abstrakt:

CÍLE: Předkládaný empirický text hledá odpovědi na otázku: „Jak se projevují konstrukce matek-klientek a otců-klientů v sociální práci s rodinou v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi?“ TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickou oporu výzkumu tvořil sociální konstrukcionismus, interpretativismus, kritická teorie a feminismus. METODY: Pro zodpovězení otázky byla použita parciální data z kvalitativního výzkumného šetření2. VÝSLEDKY: Získaná data ukazují, že sociální pracovnice a pracovníci konstruují matky v prvé řadě jako pečovatelky a otce jako živitele. Tento tradiční model genderových rolí v rodině je sociálními pracovnicemi a pracovníky považován za přirozený a funkční, přičemž není kriticky reflektován. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě zjištění autorka dochází k závěru, že je nutné otevřít prostor pro genderově senzitivní a reflektivní jednání v praxi sociální práce s rodinou a upozorňuje na dosud nepříliš využitý prostor ve vzdělávání v sociální práci.

Klíčová slova:

gender, sociální práce, sociálně aktivizační služba, sociální konstrukce

s. 40 - 53Podobné články

Akademické články Pojetí podpory potenciálu rodin v nesnázích
Akademické články Role sociálních pracovníků z hlediska přístupů rodičů k léčbě enurézy dětí
Inspirace Možnosti síťování v sociálně aktivizační službě pro rodiny
Akademické články Evaluace dopadu sociálně aktivizační služby do života klientských rodin
Akademické články Úvahy nad genderovým tichem aneb Je gender relevantní kategorií v sociální práci?


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace