Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Disertace a diplomky

Tato sekce je určena vzdělavatelům v sociální práci, kteří chtějí zveřejnit výjimečné disertační a diplomové práce svých studentů a studentek. Pokud máte o prezentaci zájem, kontaktujte nás  na pr@socialniprace.cz.


 

Problém moci v individuální sociální práci (se zaměřením na sociální práci v trestní justici)

Lucie Smutková (OSU)

Abstrakt: Tématem disertační práce je problém moci v individuální sociální práci se zaměřením na sociální práci v rámci trestní justice – konkrétně na práci řadových probačních pracovníků Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS).

Cílem práce je analýza mocenských aspektů sociální práce v konkrétní oblasti sociální práce v trestní justici. Směřuje od analýzy obecných strategií moci objevujících se ve společnosti a pokračuje až k otázkám konkrétních projevů moci ve vztazích probačních pracovníků a jejich klientů. Tato analýza by měla přispět k jasnějšímu pochopení toho, jak moc ovlivňuje pomáhající vztah a jaké má tento fakt praktické konsekvence.

Výzkumné téma je dále rozpracováno do dílčích cílů, k jejichž naplnění práce směřuje. V návaznosti na uvedené téma práce jsou formulovány následující tři dílčí cíle:

  1. Zjistit, jak vstupuje problematika moci do vztahu probačního pracovníka a klienta.
  2. Zjistit, jak se může fakt podílu na moci na straně probačního pracovníka projevit ve vztahu k uplatňování kontroly, resp. pomoci (pojmů používaným v systemickém pojetí práce s klienty).
  3. Zjistit, jaké mohou být organizační dopady na uplatňování moci probačními pracovníky v rámci realizace institutů probace a mediace.

Pro získání informací od samotných probačních pracovníků je v práci využito techniky osobního rozhovoru - konkrétně nestandardizovaného rozhovoru. Záběr problematiky v sobě zahrnuje několik úrovní uvažování: úroveň celospolečenskou (moc a vědění, diskurs, pastorační moc, biomoc, normalizace a ukázňování), úroveň pracovník – klient (kontroluje nebo pomáhá) a úroveň organizační (byrokratický versus profesionální přístup). V této třetí rovině dochází zároveň k promítnutí dvou rovin předchozích. Je to místo, kde se setkává probační pracovník s klientem, místo, kde se mocenské působení konkrétně projevuje. Snahou je nahlédnout problematiku co možná nejkomplexněji, to znamená uvažovat v rovině společnost-organizace- pracovník-klient (cirkulární pojetí).

Klíčová slova: moc, sociální práce, trestní justice, probace, mediace, pomoc, kontrola, byrokratický versus profesionální přístup

Celý text práce je ke stažení ZDE.

Vloženo: 31.1.2013 21:04:44

... všechny diplomové práce a dizertace

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace