Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Disertace a diplomky

Tato sekce je určena vzdělavatelům v sociální práci, kteří chtějí zveřejnit výjimečné disertační a diplomové práce svých studentů a studentek. Pokud máte o prezentaci zájem, kontaktujte nás  na pr@socialniprace.cz.


 

Sociální konstrukce metody divadla utlačovaných u klientů bez domova

Markéta Zelená (FSS MU)

Diplomová práce se zaměřuje na zjištění sociálních konstrukcí o metodě divadla utlačovaných, možných pozitiv a negativ jejího využití při práci s klienty bez domova. V teoretické části jsou popsány základní koncepty práce, jako je sociální konstrukce, metoda divadla utlačovaných ve spojitosti s pedagogikou utlačovaných, charakteristiky cílové skupiny lidí bez domova a možnosti využití této metody s touto cílovou skupinou. Výzkum byl založen na kvalitativní strategii s využitím metod polostrukturovaného rozhovoru a zúčastněného pozorování. Respondenty byli lektoři a účastníci z řad klientů a organizátorů, kteří se účastnili týdenní dílny divadla utlačovaných. Z dílny vzešlo závěrečné představení divadla fórum, které bylo prezentováno v azylovém domě pro osoby bez domova. Z výsledků výzkumu vyplývá, že metoda divadla utlačovaných je založena na aktivním zapojení lidí z řad klientů i z řad publika. Její negativa a pozitiva souvisí s filosofickou koncepcí divadla a pedagogiky utlačovaných, dramatickým typem práce a s faktorem práce ve skupině. Jako vhodná k použití se jeví v případě, kdy je cílem kontakt s diváky, potřeba poukázat na nějaký sociální problém a rozvinout o něm diskuzi. Je však potřeba ji vnímat v širším kontextu dalších návazných aktivit. V závěru práce lze nalézt odpověď na hlavní výzkumnou otázku a doporučení pro praxi a další výzkumy.

Celý text diplomové práce je ke stažení ZDE.

Vloženo: 16.1.2014 08:54:15

... všechny diplomové práce a dizertace

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace