Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » O čem se mluví »

téma

Jaké jsou změny v oblasti prevence a řešení předlužení a co to znamená pro sociální práci?

ilustrační foto

Vydáno před 4 lety

Nejen vlivem covidové krize na současnou společnost, ale i díky vytrvalé snaze zástupců neziskových organizací a některých poslanců dochází v posledních měsících potažmo týdnech k zásadním změnám na poli exekucí, což je i zásadní pro výkon sociální práce a pomoci. K jakým změnám došlo?

Exekuce jsou léta nedílnou součástí práce sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Dotýkají se téměř všech klientů sociálně poradenských služeb a nejen jich. Prolínají se problematikou sociálního vyloučení, ale zároveň do něj často přivádí další běžně fungující občany. Problematika předlužení se týká velké části běžné populace a způsobuje jednotlivcům a zejména jejich rodinám problémy, které mají za následek fatální dopad, byť by se některým z nich dalo předejít, aniž by se vymáhací proces zastavil. Zcela chybí motivační nástroje pro poradenskou činnost z často nevyřešitelné situace pro řady jednotlivců i rodin.

Poslanecká sněmovna minulý měsíc schválila několik zcela zásadních úprav. Ty jsou zejména z pohledu sociální práce a pomoci nadmíru vítané. Tyto změny mohou zásadně pomoci dlužníkům, ale i sociálním pracovníkům a poradcům, kteří se každý den snaží pomáhat oslabeným a ohroženým. 

Zákaz exekučního postižení daňového bonusu na děti je vítanou změnou pro pracující. Ti tak skutečně získají navíc alespoň minimální finanční podporu pro své děti, kterým je daňový bonus určen a nebude tak pro ně zbytečné o tyto úlevy u zaměstnavatele žádat. Jde o prostředky na dítě a pro dítě, které za exekuci rodičů skutečně neodpovídá. Jelikož z nezabavitelné částky, která rodiči zbývá, je často velmi těžké zajistit dětem, byť i základní potřeby. Zároveň uplatnění daňových bonusů na děti, může být pro některé předlužené nezaměstnané, motivací pro nástup do zaměstnání. 

Možnost výběru čtyřnásobku životního minima z exekučně zablokovaného účtu je také pozitivní změnou. Díky zvýšení částky tzv. „záchranného výběru“, pokud veškeré prostředky na život chodí právě na postižený účet, se může v mnoha ohledech snížit momentální dopad exekuce na dlužníka, ale opět zejména na jeho rodinu, pokud v jednu chvíli přijde o veškeré prostředky na živobytí a úhradu základní potřeb pro sebe a své děti.

Úprava exekučních srážek u odstupného bude v mnohém zásadní pro to, aby propuštěný pracovník přestál dobu mezi získáním dalšího příjmu.

Prodej obydlí v exekuční dražbě až u dluhů převyšujících 100 tisíc korun (na jistině) zajistí, že nebudou prováděny dražby nemovitostí pro nízké dluhy, které v minulosti v mnoha případech způsobovaly úplný sociální propad dlužníka. Ten v důsledku toho velmi často přišel i o bydlení. Díky častým prodlevám v postupech jednotlivých exekučních úřadů při ukončování exekuce po dražbě nemovitosti, která byla spojená u jednoho dlužníka se srážkami ze mzdy a blokací účtu, bylo dlužníkovi znemožněno získat náhradní bydlení. Zbývající prostředky nemohly zajistit složení kauce či zaplacení komerčního nájmu. 

Odstranění 30% hranice povinného splacení dluhů v oddlužení i pro starší případy konečně přináší pro velké množství dlužníků vidinu pozitivního konce zadlužení. Nejistota spojená s nátlakem na zvýšení snahy dlužníků bylo pro mnohé dlužníky zásadní bariérou pro využití jediného nástroje na řešení předlužení. Nyní je to dalším motivačním faktorem pro řady předlužených lidí.

V poslední řadě dalším výrazným motivačním prvkem pro poradenskou práci a pomoc je možnost vstupu živnostníků do oddlužení za stejných podmínek jako u ostatních fyzických osob. Jde o zásadní motivaci pro vstup podnikatelů do oddlužení, a tím zajištění jejich plné snahy na plnění svých závazků a snížení využívání šedé podnikatelské ekonomiky. 

Díky všem těmto změnám mají nyní dluhoví poradci, sociální pracovnicí a další pracující s dlužníky v rukou řadu motivačních nástrojů, díky kterým mohou dlužníkovi pomoci lépe a účelněji jeho situaci řešit. Věříme, že v budoucnu se podaří odstranit i zbývající bariéry, které stále ještě přetrvávají při vstupu do oddlužení a budeme mít skutečně kompletní nástroj řešení zadlužení v ČR.

 

Lucie Nemešová a Barbora Halířová,
dluhová poradkyně Institutu prevence a řešení předlužení a Člověka v tísniSdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Poslanci v noci na dnešek schválili změny týkající se exekucí a insolvencí
O čem se mluví Stát a prevence předlužování
Akademické články Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů
Akademické články Sociální pracovník v oblasti komunitní péče o duševní zdraví a jeho potřeby vzdělávání
O čem se mluví Nová data o exekucích zatím nebudou. Exekutorská komora se postavila proti


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: čtyři

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace