Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
3/2020

metodika

Sociálna asistencia ako súčasť nízkoprahových harm reduction služieb pre vylúčené komunity ľudí užívajúcich drogy a ľudí pracujúcich v pouličnom sexbiznise

ilustrační foto

Vydáno před 4 lety

Úvod

Cieľom príspevku je poukázať na momentálny stav harm reduction služieb na Slovensku a konkrétnejšie priblížiť špecifiká pomoci cieľovým skupinám ľudí užívajúcich drogy a ľudí pracujúcich v pouličnom sexbiznise najmä v oblasti zdravia a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Príspevok tiež popisuje praktickú rovinu práce s klientmi a klientkami v rámci sociálnej asistencie.

Harm reduction, ako prístup zameraný na znižovanie rizík/škôd spojených s užívaním drog nie je vo svete žiadnou novinkou v prístupe k drogovej problematike a k užívaniu drog. Ide o vedecky podložený prístup, ktorý v rôznych vyspelých krajinách má svoje miesto, nielen v podobe politík a legislatívy, ale aj lepšieho prístupu a participácie samotných ľudí z komunity. Napriek tomu, že je rok 2020. na Slovensku momentálne fungujú len tri harm reduction organizácie, ktoré pokrývajú len necelú časť západného Slovenska. To znamená, že zvyšok Slovenska je bez týchto služieb, a tým pádom komunita ľudí užívajúcich drogy ostáva naďalej skrytá a v ohrození bez prístupu k službám.

K terénnym sociálnym pracovníkom a pracovníčkam Občianskeho združenia Odyseus denne prichádzajú desiatky klientov a klientok navštevujúcich nízkoprahové harm reduction služby v uliciach Bratislavy, zamerané na výmenu injekčných striekačiek, distribúciu ďalšieho zdravotníckeho materiálu alebo info-edukačných materiálov. Nejde však iba o výmenu a distribúciu ihiel, dôležitou súčasťou je aj odborné poradenstvo, konzultácie na rôzne témy, no čo je najdôležitejšie, je práve kontakt so skrytou a veľmi zraniteľnou komunitou, ktorej potreby sú tak často prehliadané. Ide o ľudí, pre ktorých je kontakt s terénnym odborným tímom častokrát jedinou možnosťou k zmene a pomoci pre zlepšenie momentálnej životnej situácie.

Bohužiaľ, spoločnosť má ešte stále veľmi kritickú až odsudzujúcu a diskriminačnú optiku na ľudí, ktorých užívanie drog sa z rôznych dôvodov či rozhodnutí stalo súčasťou ich bežného života. Spoločnosť neakceptuje ľudí a ich voľbu života s drogou a kladie týmto ľuďom prekážky pri ich opätovnom začlenení sa do spoločnosti. Pri práci s cieľovou skupinou sa tak často ukazuje, že samotné užívanie drog nie je tým najväčším problémom, ktorý títo ľudia majú, a že práve postoj spoločnosti, nevšímavosť a stigmatizácia prispieva k tomu, že pomyselná čiara do „normálneho“ a „bežného“ života je pre týchto ľudí často neprekročiteľná.

Okrem toho, že sa klienti a klientky denne stretávajú s rôznymi existenčnými problémami (strata bývania, bezdomovectvo, nedostatok jedla, strata/absencia osobných dokladov, neschopnosť nájdenia si práce, násilie, závislosti), je jednou z najviac konzultovaných tém a zároveň aj jedným z najzávažnejších problémov téma zdravia a možnosti zdravotnej starostlivosti. Pritom práve užívatelia drog a ľudia pracujúci v sexbiznise sú jednou z najviac ohrozených skupín na krvou a pohlavne prenosné ochorenia, ako je HIV/AIDS alebo hepatitída typu B a C. Práve hepatitída typu C je jedným z najčastejších chronických ochorení, ktoré sa vyskytuje u cieľovej skupiny injekčných užívateľov a užívateliek drog a ktorého liečba je pre väčšinu užívateľov a užívateliek na Slovensku nedosiahnuteľná. V súčasnosti disponujeme novou tabletkovou liečbou, z pohľadu pacienta alebo pacientky menej náročnou, ktorá nahrádza pôvodnú liečbu hepatitídy typu C interferónmi. Bohužiaľ na Slovensku nie je tabletková liečba hepatitídy dostupná práve tým, ktorí ju najviac potrebujú. Hradenie liečby si vyžaduje nemať dlhy v zdravotnej poisťovni a tiež ročnú abstinenciu, ktorá je najväčším problémom aktívnych užívateľov a užívateliek drog. Pri ľuďoch užívajúcich drogy je dôležité si uvedomiť aj to, že nie všetci sú bez domova. Často môže ísť o človeka pracujúceho, s bývaním, rodinou a deťmi, ktorý je na základe užívania diskriminovaný. Rovnako, ak predtým navštevoval či už psychiatra alebo má za sebou liečbu, nemá možnosť bez abstinencie dostať novú liečbu a hrozia mu tak vážne zdravotné komplikácie.

Prístup k zdravotnej starostlivosti pre cieľové skupiny ľudí užívajúcich drogy a ľudí pracujúcich v pouličnom sexbiznise je jeden z veľkých nedostatkov, ktorý je dôvodom, že títo ľudia nielen že nemajú kontakt s lekármi, dokonca o svojom zdravotnom stave ani nevedia a často prekonávajú rôzne vážne zdravotné komplikácie bez akejkoľvek možnosti či už ošetrenia alebo doliečenia. Ak sa aj títo ľudia niekedy dostali do zdravotníckych zariadení alebo do nemocníc, je veľa takých, ktorí si na vlastnej koži zažili neprofesionálne zaobchádzanie, odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti, neslušné až odmietavé správanie, a to na základe nálepkovania z dôvodu užívania drog. Mnoho klientov a klientok má dlhy na zdravotnom poistení a v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti tak majú nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť v prípade ohrozenia života. Pri zdravotných problémoch, ktoré klienti a klientky majú, je vždy veľmi náročné nájsť akéhokoľvek lekára či iného špecialistu. Pri neplatení zdravotného poistenia je problémom najmä nájdenie si práce z dôvodu, že klienti a klientky majú často za sebou väzbu a zápis v trestnom registri, čo z pohľadu zamestnávateľa môže byť dôvodom neprijatia do zamestnania. Absencia dokladov je tiež častým problémom a ich vybavenie je prvým dôležitým krokom k zmene.

A práve tu prichádza výzva pre odborných pracovníkov a pracovníčky. V ideálnom prípade, ak existuje možnosť spolupráce s jednotlivými lekármi alebo lekárkami, využívame možnosti návštevy ambulancií, kde na základe sieťovania a dlhodobej spolupráce máme dôveru v profesionálny prístup v rámci zdravotnej starostlivosti aj pre našich klientov a klientky. Vtedy prichádza úloha sociálnej asistencie, teda programu, ktorého hlavnou náplňou je sieťovanie nielen rôznych iných pomáhajúcich organizácií, inštitúcií, no najmä vytvorenie stabilných partnerov na spoluprácu aj v oblasti zdravia a poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Sociálna asistencia je však ešte aj niečo iné ako len program. Jej nositeľmi, nositeľkami sú práve sociálni asistenti a asistentky, ktorí/é sú najdôležitejším nástrojom v sprostredkovaní pomoci. Sociálna asistencia tak znamená aj množstvo hodín strávených s klientom či klientkou napríklad v priestoroch čakární ambulancií. Je to množstvo podporných slov, úsmevov, ale aj chvíľ ticha, v ktorých sa skrýva pocit spolupatričnosti, pocit toho, že na to človek nie je sám. Niekedy je to tiež ruka, ktorá v správny moment umocní blízkosť ďalšej osoby a dá tak najavo, že je v poriadku mať strach, báť sa a že v každom malom kroku vpred sa skrýva množstvo driny, za ktoré si jednotlivec zaslúži milé slovo, povzbudenie či pochvalu. Sociálna asistencia je však s klientom, klientkou aj pri iných náročných situáciách, ako je absolvovanie vybavovania dokladov, prihlásenie sa na úrade práce, sprevádzanie do iných organizácií, na políciu a pod.

Pomoc či pochvalu potrebujú však títo ľudia aj v bežnom živote. Rovnako však potrebujú porozumenie a rovnaké zaobchádzanie. To je však úlohou najmä nás ako spoločnosti a jej jednotlivcov podporovať pozitívnu zmenu u každého človeka bez rozdielu. Dôležitá úloha však ostáva aj na pleciach štátu. Pretože ľudia, ktorí užívajú drogy, nie sú problém. Problémom je, že im vytvárame prostredie, v ktorom závislí ľudia, ktorí potrebujú pomoc zdravotníkov, zdravotníčok, sociálnych pracovníkov, pracovníčok, psychológov a psychologičiek, končia na ulici, vo väzení a pod. Problémom je, ak nevytvárame týmto ľuďom možnosti, ako sa znovu začleniť, ak ich nepodporujeme k zmene a nechávame prepadať sa ešte hlbšie.

 

Nikoleta Bedušová,
OZ Odyseus Bratislava

Nikoleta Bedušová pracuje v Občianskom združení Odyseus ako koordinátorka programu Sociálna asistencia, v združení tiež pôsobí ako terénna sociálna pracovníčka a podpredsedníčka.Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Vliv proměn společnosti na terénní práci s uživateli drog a lidmi v prostituci
Inspirace Moc a bezmoc v práci s klientom
O čem se mluví Prevence, která nefunguje
Akademické články Starostlivosť o seba v sociálnej práci ako inšpirácia pre vznikajúcu oblasť onkologickej sociálnej práce
Akademické články Inšpirácie pre klinickú sociálnu prácu na Slovensku – prítomnosť a budúcnosť v 21. storočí


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: osm

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace